Commissievergaderingen Groningen over gemeentebegroting 2016

groningen-centrum-stadhuis-raadszaal-grote markt-1Een lange dag vergaderen voor de Groningse gemeenteraad op woensdag 4 november. De raad vergadert dan in vijf raadscommissies over de verschillende onderdelen van de gemeentebegroting 2016. Er staat een kleine miljard euro op de begroting. De eerste raadscommissie begint om 10.00 in de ochtend, de laatste commissievergadering eindigt ‘s avonds om 22.30 uur.

In de gemeentebegroting staan alle inkomsten en uitgaven van de gemeente voor 2016. Ook de voorstellen van het college van B&W voor nieuwe investeringen staan er in. Zoals in het coalitieakkoord al is aangegeven, investeert het college in 2016 twintig miljoen euro in de Stad. Daarnaast is er geld voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van sport en duurzaamheid, zoals de renovatie van openluchtbad De Papiermolen, de bouw van Sporthal Europapark en investeren in geothermie.

Keuzes
Wat vinden de tien politieke partijen in de gemeenteraad van de keuzes van B&W? Daarover gaat het op 4 november in de vijf raadscommissies. In deze commissies komen de verschillende programma’s en paragrafen aan de orde. Dat zijn de onderdelen waaruit de begroting is opgebouwd. De vijf vergaderingen in de oude raadzaal van het stadhuis op de Grote Markt zijn openbaar en dus vanaf de publieke tribune te mee te maken. De vergaderingen zijn ook online live te volgen via de site van de gemeenteraad: groningen.nl/gemeenteraad.

Commissie Werk & Inkomen
Van 10.00 – 12.00 uur vergadert de raadscommissie Werk en Inkomen over de programma’s ‘Werk en Inkomen’ en ‘Economie en Werkgelegenheid’.

Commissie Beheer & Verkeer
Van 13:00 – 15.00 uur vergadert de raadscommissie Beheer en Verkeer over de programma’s ‘Cultuur’ (deelprogramma: evenementen), ‘Kwaliteit van de leefomgeving’, ‘Verkeer’ en de paragraaf ‘Duurzaamheid’.

Commissie Onderwijs en Welzijn
Van 15.00 – 17.00 uur vergadert de raadscommissie Onderwijs en Welzijn over de programma’s ‘Onderwijs’, ‘Welzijn, Gezondheid, Zorg en Vernieuwing Sociaal Domein’, ‘Sport en Bewegen’ en ‘Cultuur’ (exclusief evenementen).

Commissie Ruimte & Wonen
Van 17:00 – 19:00 uur vergadert de raadscommissie Ruimte en Wonen over het programma ‘Wonen’ en de paragrafen ‘Grondbeleid’ en ‘Integraal Gebiedsgericht Werken’.

Financiën en Veiligheid
Van 20:00 – 22:30 uur vergadert de raadscommissie Financiën en Veiligheid onder meer over het ‘Financieel perspectief’, de programma’s ‘Veiligheid’, ‘Stadhuis en Stadjer’ en ‘College en Raad’ en de paragrafen ‘Weerstandsvermogen en Risicobeheersing’ en ‘Lokale heffingen’. Verder staat dan ook de Tarievennota op de agenda met de tarieven voor bijvoorbeeld de OZB, afvalstoffenheffing, hondenbelasting en parkeren bij automaten.
Primeur: doorklikbare begrotingswebsite
De gemeentebegroting is voor het eerst niet meer een dik pak papier van bijna 500 bladzijdes, maar een gebruiksvriendelijke, doorklikbare website: begroting.groningen.nl. Die maakt het voor Stadjers veel gemakkelijker om te zien waar de ongeveer een miljard euro op de begroting aan wordt besteed.

Begrotingsdebat
Na de vijf commissievergaderingen op 4 november volgt op woensdag 11 november vanaf 15.00 uur het jaarlijkse Begrotingsdebat in de gemeenteraad. Daarin gaan de fractievoorzitters met elkaar en het college van B&W in debat over de gehele gemeentebegroting en het voorgestelde beleid. Aan het eind van de vergadering is het aan de gemeenteraad de begroting 2016 vast te stellen, al dan niet gewijzigd.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.