Compensatie gaswinning | debat in het kort

loppersum-persconferentie gaswinning-105Gebeurt er genoeg om nieuwe aardbevingen in Groningen te voorkomen en de regio te compenseren voor de ontstane schade? De Kamer spreekt met minister Kamp (Economische Zaken) over zijn plannen.

De frequentie en de kracht van aardbevingen in Groningen zijn de afgelopen jaren toegenomen. Dit lijkt samen te hangen met de toegenomen gasproductie.

De regering heeft daarom besloten om de gaswinning terug te brengen en een bedrag van 1,2 miljard vrij te maken voor herstel van kapotte gebouwen, verbetering van de leefbaarheid en stimulering van de regionale economie. Is het genoeg? “Een noodverband”, is het oordeel van Klein (50PLUS). “Een stap in de goede richting”, zegt Jan Vos (PvdA). Maar Jansen (SP), Van Tongeren (GroenLinks) en Ouwehand (PvdD) vinden dat de gaswinning onvoldoende wordt beperkt.

Al begin 2013 advies om gaswinning te beperken
In januari 2013 adviseerde het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om in Groningen 40% minder gas te winnen. Dat de winning in de praktijk blijkt te zijn verhoogd, heeft Vos “met stomheid geslagen”. Waarom heeft de minister dit toegestaan?, vraagt Dik (ChristenUnie). De vraag was groot vanwege de koude winter, zegt de minister, die ook wijst op de verplichtingen van contracten met afnemers. Maar daarmee heeft de regering wel het vertrouwen van de Groningers verkwanseld, aldus Mulder (CDA). Waarom heeft de regering niet eerder de veiligheid vooropgesteld?, vraagt Jansen. “Wij zijn niet van de gratis oplossingen”, reageert VVD’er Leegte, die stelt dat eerst onderzoek nodig was. Dijkgraaf (SGP) vraagt maatregelen om dit in de toekomst te voorkomen.

Discussie over verder terugbrengen gaswinning
Ik ontken niet dat de gaswinning doorgaat, zegt Kamp, maar ten opzichte van vorig jaar wordt de winning voor de komende drie jaar wel met 20% verminderd. De productie bij Loppersum, het meest risicovolle gebied, wordt zelfs met 80% teruggedraaid. In deze periode zullen bovendien geen nieuwe langetermijncontracten worden afgesloten. Verwijzend naar een rapport van SodM over de mogelijke gevolgen bepleit Van Tongeren het verder terugbrengen van de gaswinning. Ook Jansen en Mulder vinden het voorstel van de minister niet ver genoeg gaan. Maar de minister wijst op het belang van leveringszekerheid. Leegte en Dijkgraaf stellen dat Kamps plan “materieel” niet verschilt van het SodM-advies: de risico’s nemen niet toe.

Zwakke huizen en dijken moeten snel worden versterkt
Bodemdaling en aardbevingen bedreigen zwakke huizen en dijken. Haast is geboden, zegt Mulder. Ook Van Veldhoeven (D66) wil dat huizen en dijken worden aangepakt voordat er grotere problemen ontstaan. Een schaderegisseur moet volgens haar bewoners gaan helpen. Veilig wonen is een recht, zegt Klever (PVV), ook als je boven een gasbel woont. Dijkgraaf vraagt om lange vergunningsprocedures te voorkomen. Vergoed niet alleen schade aan woningen maar ook aan (kleine) bedrijven, zegt Klein. Kamp wijst op de geraamde bedragen voor schadeherstel, preventie en infrastructuurbeveiliging. Ik wil daarbij alle mogelijkheden benutten om de procedures te bekorten, aldus de minister.

Economische langetermijnperspectief voor Groningen
De komende vijf jaar komt er 1,2 miljard beschikbaar voor Groningen. Maar ook voor de volgende vijf jaar moet de Groningers “duurzaam economisch perspectief” worden geboden, vindt een Kamermeerderheid. Kamp wijst erop dat er veel geld beschikbaar is voor investeringen in het gebied. Naast de maatregelen voor schadeherstel en preventie komt er een fonds om de waarde van huizen te verhogen, bijvoorbeeld door isolatie of zonnepanelen. Ook wijst de minister op de instelling van een leefbaarheidsfonds bedoeld voor herstructurering van woongebieden en investeringen in het buitengebied. Bij de verkoop van woningen zal de waardevermindering van huizen door de gaswinning worden gecompenseerd.

Plannen besproken aan dialoogtafel
Aan de zogenaamde dialoogtafel worden bewoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen en lokale overheden betrokken bij de ontwikkeling van de plannen en de besluiten voor het gaswinningsgebied.Klever ergert zich eraan dat de beoogde voorzitters van de dialoogtafel, Kamminga en Wallage, “zich riante salarissen toebedelen”. Die opmerking vindt Kamp “bespottelijk”. Hij wijst erop dat er heel veel werk te doen is en dat de bestuurders een “redelijke vergoeding voor bewezen diensten” ontvangen. Het is een lastige opgave om alle belanghebbenden tevreden te stellen, aldus de minister. Dat is waar, erkent Leegte, maar hij wil het beschikbare geld vooral aan de bewoners ten goede laten komen.

De Kamer stemt 11 februari over de ingediende moties.

Bron: Tweede Kamer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *