D66 Groningen; Bewoners zijn kleine kinderen

steden nederland, groningen, helpmanWoensdag vergaderde de raadscommissie Beheer en Verkeer over de Helperzoomtunnel. Even daarvoor was een grote groep bewoners uit de zuidelijke wijken door de regen naar het stadhuis gefietst, een ingetogen protest tegen de plannen voor de Ringweg. De oude raadszaal zat daarmee bomvol. Na een viertal insprekers was het de beurt aan de raadsleden.

Dat je als raadslid soms voor lastige dilemma’s staat zien wij ook wel. Dat de waarheid soms wat mooier wordt verpakt dan ze is begrijpen we ook. De bijdrage van Jetze Luhoff (D66) ging echter nog net even verder. Luhoff verweet wijkcomité Helpman dat ze niet inhoudelijk hebben gereageerd op het Grontmij rapport, en daarmee niet ‘haar verantwoordelijkheid naar de bewoners’ heeft genomen. Luhoff gaat hier volledig voorbij aan achtereenvolgens:

  • de inbreng van Wijkcomité Helpman bij vrijwel alle inspraakmomenten, inclusief die over de tunnellokatie;
  • het door Helpman uitgewerkte alternatief voor de Helperzoomtunnel;
  • het organiseren van een informatiebijeenkomst voor haar inwoners;
  • haar formele reactie op het Grontmij rapport, waarin het comité uitlegt waarom zij inhoudelijk niet wil reageren op het rapport;
  • haar bereidwilligheid om ná de formele inspraakprocedure mee te denken over de inrichting van de wijk;
  • Luhoffs eigen afwezigheid (zonder kennisgeving) op een mede door Helpman georganiseerde workshop voor raadsleden.

Het is dus niet vreemd dat de opmerking van Luhoff voor enig rumoer zorgde op de publieke tribune, die vol zat met mensen uit o.a. Helpman die net door weer en wind waren gefietst om hun argumenten kracht bij te zetten. Die hoefden echter niet op enig begrip te rekenen van Luhoff, die buiten de voorzitter om de tribune sommeerde om zich stil te houden tijdens de vergadering. ‘Of anders moet u zich maar verkiesbaar stellen, dan kunt u ook in de raad’, aldus een geïrriteerde Luhoff. U gelooft het niet? U kunt de beelden terugzien op de website van de gemeenteraad: klik (vanaf 1:22)

D66 staat landelijk bekend als de partij die staat voor beter onderwijs. De lokale raadsfractie van D66 in Groningen lijkt dat echter vooral te vertalen naar het bejegenen van burgers als kleine kinderen. Luhoff meent blijkbaar dat na het succesvol gebruik van het passief kiesrecht hij zich niet meer hoeft te verantwoorden aan zijn kiezers. Gelukkig is er ook nog het actieve kiesrecht waar burgers gebruik van kunnen maken. Of juist niet natuurlijk, in dit geval. Luhoff richtte zich vooral op het proces, wat ten koste ging van zijn inhoudelijke bijdrage.

En hoewel verschillende andere fracties er wel in slaagden om zinnige en soms kritische kanttekeningen te plaatsen, ontbrak het aan inhoud bij dit onderwerp. Bij gebrek aan betere argumenten lijken alle fracties de Helperzoomtunnel goed te praten door te verwijzen naar de drogreden van de projectorganisatie. Deze houdt in dat er een nieuwe wijkverbinding nodig is omdat de Esperantokruising verdwijnt.

Onzin, want bijvoorbeeld Beijum en Lewenborg zijn ook alleen via de ringweg met elkaar (en andere wijken) verbonden. Zo vormt ook de huidige zuidelijke ringweg een uitstekende verbinding tussen de wijken, en een goede aanrijdroute voor hulpdiensten. De esperantokruising wordt nu al niet meer door hulpdiensten gebruikt omdat hij te vaak gesloten is. Deze drempel heeft ook een sterk remmend effect op het verkeer op de Helperzoom, iets wat bij de nieuwe Helperzoomtunnel beslist niet zo zal zijn. Inspreker Nienhuis toonde dit elegant aan met een eenvoudig kaartje, maar ook zijn woorden waren aan dovemansoren gericht.

Gelukkig was er ook goed nieuws. Het OTB/MER verschijnt vermoedelijk pas na de zomer, zodat de inspraak niet in de vakantieperiode plaatsvindt en we meer tijd hebben om ons daarop (financieel en juridisch) voor te bereiden. We verwachten dat dan ook voor de raadsleden duidelijker wordt dat deze weg dwars door de stad niet goed is voor de stad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *