D66 Over of Met de Stad

groningen-centrum-d66 (1 van 1)In de Raadsvergadering en in de Campagne wordt D66 door andere partijen aangevallen met het verwijt dat D66 zich vaak druk maakt om het proces, terwijl zij zich zouden richten op de inhoud. Onlangs noemde stadse PvdA –lijsttrekker Roeland van der Schaaf D66 nog een ‘procespartij’. En eerlijk gezegd heeft hij een punt. D66 heeft het nog wel eens over het proces van beleid. Want als het over het proces gaat, dan gaat het over het proces van betrekken van mensen, over het samen maken van de stad.

nieuw college gemeente groningen-17Wanneer het College de gemeenteraad plannen voorlegt, is de eerste vraag voor D66 vaak: “Hoe is de buurt bij het proces betrokken?” “Is er daadwerkelijk iets gebeurd met de inbreng van de omwonenden?”, “Heeft het College gezorgd voor voldoende draagvlak?”. Toegegeven:  Vragen die niet gaan over de inhoud van het voorstel, maar wél over de weg naar het voorstel toe. Dit komt voort uit het principe dat plannen niet op het Stadhuis moeten worden bedacht, maar samen met mensen in de Stad. Wanneer het College te weinig doet om omwonenden, gebruikers of ondernemers te betrekken én wat met hun inbreng te doen, komt ze dat inderdaad op kritiek van D66 te staan. PvdA raadsleden doen dat dan vaak af als proces-kritiek, niet ‘inhoudelijk’ en dus niet relevant. En hier zit precies het onderscheid.

Wanneer anderen zich op de borst kloppen op hun ‘inhoud’, dan hebben zij het vooral over hun eígen inhoud, dus wat zij er zelf van vinden. Wat mensen in de stad ervan vinden is van ondergeschikt belang. Die partijen denken dat de overheid wel weet wat goed voor is voor de mensen. Burgers die dwarsliggen hebben het in dat wereldbeeld  gewoon niet goed begrepen, het moet simpelweg beter uitgelegd worden.

Hoe veel ervaring heeft de stad niet met Ruimtelijke Ordening (RO) wethouders die plannen erdoor drukten zonder rekening te houden met de buurt? Dinsdagavond was er een verkiezingsdebat in de Professoren-buurt, een wijk die veel ervaring heeft met de sturende kracht van PvdA-wethouders RO. Ook daar werd weer door de PvdA bezworen dat alles anders gaat de komende jaren. Maar hoe geloofwaardig is dat, als het al 88 jaar wordt beloofd maar niet wordt waargemaakt?

groningen-paddepoel-bessemoerstrook-start bouw buurtcentrum-3In opmerkingen zoals die van Van der Schaaf verraadt zich de oude PvdA. ‘Wij gaan voor de inhoud’. Het klinkt mooi, maar in de praktijk betekent het dat plannen op het stadhuis worden bedacht en zonder in- of samenspraak worden uitgerold over de stad. Als D66, wanneer het aandacht vraagt voor de belangen en inbreng van bewoners, gebruikers en ondernemers, wordt neergezet als ‘Procespartij’ beschouw ik dat dan maar als een compliment. 19 maart gaat de keuze over wat voor stad wij willen. Willen we een gemeente die alleen bestuurt over de stad, of een die bestuurt mét de stad? D66 kiest voor het laatste!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *