De achtergrond van Pasen

Dit weekend vieren we Pasen. Het gaat niet alleen over paaseieren etc. Velen kennen de betekenis van Pasen niet kennen als we de media mogen geloven. Reden om er vandaag aandacht te besteden aan de achtergrond van Pasen.

Tijdens Jezus’ leven op aarde ontmoette Hij veel tegenstand. Vooral van Joodse religieuze leiders die Hem niet erkenden als Gods Zoon. Integendeel, ze beschuldigden Hem van godslastering en kregen de Romeinse bestuurder zover dat hij Jezus liet kruisigen. Net voor het Joodse Paasfeest stierf Jezus Christus aan een kruis, buiten de muren van Jeruzalem. Het Evangelie van Markus vertelt ons hoe Zijn lichaam begraven werd:

“En Pilatus [= de Romeinse bestuurder] verwonderde zich erover dat Hij al gestorven was; en nadat hij de hoofdman over honderd bij zich geroepen had, vroeg hij hem of Hij allang gestorven was. En toen hij het van de hoofdman over honderd vernomen had, schonk hij Jozef het lichaam. En deze kocht fijn linnen en nadat hij Hem van het kruis afgenomen had, wikkelde hij Hem in dat fijne linnen en legde Hem in een graf dat in een rots uitgehakt was; en hij wentelde een steen voor de ingang van het graf. En Maria Magdalena en Maria, de moeder van Joses, zagen waar Hij gelegd werd” (Markus 15:44-45).

Bron: Bijbelwoord

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *