Democratische legitimatie onderbelicht in Europees lunchdebat

groningen-centrum-martinikerkhof-provinciehuis-lunchdebat europese verkiezingen-4In aanloop naar de Europese verkiezingen organiseerde commissaris van de Koning Max van den Berg vanmiddag 8 mei een Europa Lunchlezing in het Provinciehuis.  Een debat waar de VVD op het laatste moment zich voor afmeldde. De aanwezige partijen waren D66, PvdA, CDA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, GroenLinks en Partij voor de Vrijheid.

Discussieleider Remy van Mannekes besprak, naar een voorwoord van Max van den Berg, de onderwerpen Mobiliteit, Landbouw, Energie en de samenwerking Noord Duitsland met de partij afgevaardigden. Wat betekent Europa voor Groningen en Groningen voor Europa.

Mobiliteit
Met betrekking tot mobiliteit spoorwegen, kanalen en wegen blijkt dat Brussel een belangrijkere rol hier in te vervullen dan onze Haagse politiek. Samen optrekken in Europa om de regio sterker te verbinden met Noord Duitsland is niet alleen van regionaal belang maar ook in landsbelang. Nederland als transportland neemt een belangrijke positie in al moet hier bij opgemerkt worden dat het toezicht en de naleving van deze regelgeving ongelijk zijn ten opzichte van de rest van Europa. De PVV is zoals gewoonlijk weer tegen en vindt dat deze kwesties vanuit eigen regio geregeld kunnen worden en daar hebben ze Europa niet voor nodig. Het is zaak voor de regio zo snel mogelijk de spoorverbindingen Hamburg te realiseren want infrastructuur volgt de economie, welke voor Noord Nederland van wezenlijk belang is en daarbij moet de Zuiderzeelijn niet vergeten worden.  De Partij voor de Dieren merkt hierbij op dat transport 25 procent veroorzaker is van het broeikaseffect en dat duurzaamheid in de ontwikkelingen van transport zwaar moeten meewegen.

Alle foto’s: klik hier

Deze slideshow vereist JavaScript.

Landbouw
Nederland is het tweede toonaangevende exportland in de wereld als het gaat om voedsel. Er gaat veel Europese subsidie naar de sector en is onevenredig verdeeld. De aanvulling van subsidie is niet onterecht. Door marktwerking ontvangen de landbouwers te weinig inkomen en is aanvulling noodzakelijk. Ook moet er geïnvesteerd worden in kennis en innovatie willen we onze positie in de wereld behouden onder condities die veiligheid waarborgt en duurzaamheid bevorderd. Intensivering van megastallen is niet de oplossing. Grote concentraties dieren leveren ook andere gezondheidsproblemen op. Een ding werd duidelijk, landbouw is belangrijk en waar vraagtekens gezet worden over de hoogte van de subsidies in relatie met de bezuinigingen. Ook deze sector zal haar bijdrage moeten leveren.

Energie
Velen waren het in hoofdlijn eens dat Nederland een belangrijke rol moet vervullen in het ontwikkelen van duurzame energie in de toekomst en dat dit alleen te bereiken is door Europees breed inspanningen te bundelen. Het delen van kennis en innovaties hierin is noodzakelijk. Subsidies moeten worden gegeven onder voorwaarden. Zo krijgen wind-zon- en waterenergie de kans om deze sneller te kunnen implementeren.

Er werd niet ingegaan op  democratische legitimatie van de vele processen die binnen Europa spelen. De politici gaven wederom de PVV de ruimte om hun gedachtegoed te kunnen ventileren in plaats te discussiëren over onze regio. Zo beschuldigde de PvdA de PVV weer eens over het wegzetten van mensen en andersom  werd de  PvdA verweten een feest te maken van de niveleringseffecten door te zetten in Europa.  Discussies die  de discussieonderwerpen niet ten goede kwamen. Al met al een economisch gerichte bijeenkomst waar wat Groningen voor Europa betekent niet of onvoldoende werd belicht.

OOGTV maakte het volgende beeldverslag:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *