Directeur Vierkant treedt af als directeur

steden nederland groningen, centrumJan Geert Vierkant keert niet terug in zijn functie van directeur van Martiniplaza. Met ingang van 1 oktober 2014 treedt hij af als directeur. Dat heeft Vierkant in goed overleg met de gemeente Groningen afgesproken. De gemeente wil zo snel mogelijk een interim-directeur aanstellen bij MartiniPlaza.

De aanleiding voor zijn vertrek is dat Jan Geert Vierkant de gemeente als enig aandeelhouder niet tijdig heeft geïnformeerd over een onverwacht hoog exploitatietekort over 2014. Toen dit begin juli aan het licht kwam, is de Raad van Commissarissen van MartiniPlaza teruggetreden en Vierkant geschorst. Ook gelastte de gemeente een grondig onderzoek naar de gang van zaken.

Onvergeeflijk
Op grond van dit onderzoek is de positie van de directeur onhoudbaar geworden, schrijven B&W in een brief aan de gemeenteraad. Wethouder Joost van Keulen: “In het samenspel tussen Raad van Commissarissen en de directeur van MartiniPlaza zijn inschattingen gemaakt die wij als onvergeeflijk hebben beoordeeld en daarom is in goed onderling overleg besloten om de arbeidsrelatie te beëindigen.” Het college is van oordeel dat de directie van MartiniPlaza de gemeente eerder had moeten informeren over de verwachte verliezen. Dan was de gemeenteraad juist en volledig geïnformeerd geweest bij het raadsdebat over extra geld voor achterstallig onderhoud. De raad ging destijds akkoord met een investering van 6,6 miljoen om dit achterstallig onderhoud weg te werken.

Tekort
Terwijl steeds werd uitgegaan van een tekort van 306.000 euro, kreeg de gemeente eind juni te horen dat het exploitatietekort van MartiniPlaza werd begroot op 989.000 euro. De directeur had daarover eind april al een eerste signaal afgegeven aan de Raad van Commissarissen. Uit het onderzoek blijkt dat de financiële prognose van eind april realistisch is. Ook blijkt dat er geen andere belangrijke onderwerpen zijn die niet eerder bekend waren bij het college en de gemeenteraad.

Extra afschrijven
Wel moet de gemeente drie miljoen euro extra afschrijven op MartiniPlaza. Bij de privatisering zijn verouderde delen van het gebouw gewaardeerd op de nieuwwaarde. Voor de gemeente betekent dit dat de financiële buffer met 1,3 miljoen euro wordt verlaagd.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *