Doorstart Fonds Ondernemend Groningen

politiek, personen

wethouder joost van keulen

Bijdrage aan beter economisch klimaat in Stad

Het college van B&W stelt de raad voor om tot eind 2017 door te gaan met Het Fonds Ondernemend Groningen. Afgelopen maanden is door adviesbureau BRO een evaluatie verricht. Daaruit blijkt dat Het Fonds aantoonbaar bijdraagt aan een beter economisch klimaat in de stad. Aandachtspunt is het vergroten van de bekendheid en zichtbaarheid van het Fonds. Ook bestaat de wens om meer stadsbreed projecten te organiseren.

Belangrijk onderdeel van de evaluatie was een draagvlakmeting in de vorm van een enquête waarvoor in totaal ruim 4500 ondernemers zijn benaderd. De algemene conclusie is dat Het Fonds nog te kort bestaat om een definitief oordeel te vellen. Maar over de opstartfase overheerst tevredenheid en volgens de ondervraagden en de onderzoekers is doorgaan met Het Fonds belangrijk voor de economische structuur. Het college van B&W onderschrijft die lijn. Wethouder Joost van Keulen van Economische Zaken “de komende jaren is het voor het fonds nodig om te investeren in meer naamsbekendheid en betrokkenheid van ondernemers. Maar de toegevoegde waarde is nu al duidelijk. Een mooi voorbeeld daarvan was Eurosonic Air verleden week, waarbij de bedrijvenverenigingen in de stad duidelijk hun betrokkenheid toonden.”

BRO geeft aan dat er grote overeenkomsten zijn bij het vergelijken van de prestaties van Het Fonds met andere ondernemerscollectieven in het land. De onderzoekers constateren een professionalisering van de bedrijvenverenigingen. Ondernemers ervaren een meer onafhankelijke relatie tot de gemeente.
Het college van B&W heeft het evaluatierapport van BRO besproken in samenhang met het voorstel van het stichtingsbestuur voor continuering van Het Fonds. B&W zijn positief over de gehouden evaluatie en stellen de raad dan ook voor om het voorstel ter continuering van Het Fonds tot eind 2017 over te nemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *