Dorkwerderbrug 22 oktober weer open voor verkeer

De Dorkwerderbrug is naar verwachting in de loop van maandag 22 oktober weer beschikbaar voor het wegverkeer. De brug is half september aangevaren door een binnenvaartschip en sindsdien niet meer beschikbaar voor auto’s, fietsers en voetgangers. In de afgelopen tijd is de provincie Groningen druk bezig geweest om de brug weer veilig toegankelijk te maken voor het verkeer.

Eenrichtingsverkeer

Voorheen gold er op de Dorkwerderbrug tweerichtingsverkeer. In de nieuwe situatie zijn er twee rijbanen: een voor gemotoriseerd verkeer en een voor fietsers en voetgangers. Voor gemotoriseerd verkeer geldt een voorrangsregeling op de brug. Passeren is niet mogelijk. Het maximale gewicht per voertuig mag niet meer zijn dan 3.500 kg. Ook gelden er hoogte- en breedtebeperkingen. Te zwaar verkeer kan gebruik maken van omleidingsroutes.

Nieuwe brug

De provincie Groningen is van plan om zo snel mogelijk een nieuwe brug te bouwen. De komende periode worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals het aanvragen van een kapvergunning, het kappen van bomen, het aanvragen van een omgevingsvergunning en het verleggen van kabels en leidingen. We starten in de loop van 2013 met de bouwwerkzaamheden. Dit is eerder dan in eerste instantie gepland. De bouw van de nieuwe brug neemt ongeveer anderhalf jaar in beslag. De planning hangt wel af van een vlotte aanbesteding van het werk.

Informatiebijeenkomst

Voordat de bouwwerkzaamheden beginnen wordt er een inloopbijeenkomst voor buurtbewoners en bedrijven georganiseerd. Hierover ontvangt u op een later moment meer informatie.

(bron en foto: provincie groningen)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *