Dringen voor een sociale huurwoning

groningen-paddepoel-voermanstraat-nul op de meter-8In 2030 is Groningen volgens de laatste prognoses een stad van 240.000 inwoners. Voor 2040 is de voorspelling dat er zelfs 270.000 Stadjers zijn. De gemeente gaat daarom onderzoeken of er sneller woningen gebouwd kunnen worden in Groningen. Er moeten zowel meer huur- als koopwoningen komen.

 

Of deze prognoses werkelijkheid worden, hangt af van de ontwikkeling in de werkgelegenheid. Ook bepalend is de aantrekkingskracht van de stad op onder andere studenten uit binnen- en buitenland en hoogopgeleide buitenlandse werknemers. Een belangrijke voorwaarde voor deze bevolkingsgroei is dat er genoeg woningen zijn die voldoen aan de wensen van deze nieuwe stadsbewoners. Dat staat in het ‘Meerjarenprogramma Structuurvisie Wonen 2016’.

Aanjagen
Rond het Oosterhamrikkanaal en het Eemskanaal zijn de afgelopen jaren veel nieuwe woningen gebouwd. Het college wil in deze dynamische gebieden de vaart erin houden. Daarom onderzoeken B&W of er sneller woningen kunnen komen aan de zuidzijde van het Oosterhamrikkanaal en aan de noordzijde van het Eemskanaal. En misschien ook op de locatie van de containerterminal, op hoek van de Sontweg en de Bornholmstraat. Andere locaties waar het college de bouw van woningen wil aanjagen zijn het Europapark, Reitdiep, Vinkhuizen-Zuid, Meerstad en eventueel het Suikerunieterrein.

Kleine huishoudens
De groei van de stad komt volgens de prognoses vooral door kleine huishoudens: mensen van wie de kinderen het huis uit zijn, ZZP’ers, studenten uit binnen- en buitenland en kenniswerkers. Het college wil stimuleren dat er woningen gebouwd worden die voldoen aan de specifieke woonwensen van deze groepen. Maar ook gezinnen zijn en blijven een belangrijke en licht groeiende doelgroep.

Sociale huurwoningen
De vraag naar sociale huurwoningen neemt ook toe, onder andere door de stijging van het aantal vluchtelingen. Hierdoor moeten statushouders sneller doorstromen naar een huurwoning. Het college wil daarom dat er sneller sociale huurwoningen worden gebouwd en gaat hiervoor samen met de woningcorporaties een concreet plan opstellen.

Vrije sector
Tenslotte moeten er ook meer huurwoningen in de vrije sector komen. Een grote groep voornamelijk jongere huishoudens  kiest voor een huurwoning in plaats van een koopwoning. Soms omdat ze geen hypotheek krijgen, maar vaker omdat ze simpelweg liever huren. Veel van deze huishoudens komen niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. De gemeente heeft daarom een bidbook opgesteld voor beleggers die in Groningen huurwoningen in de vrije sector willen bouwen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *