Woonprotest in centrum Groningen

Zo rond de negenhonderd mensen liepen vanmiddag mee om te demonstreren tegen de lange wachttijden voor sociale huurwoningen en het grote tekort aan woningen. Op meerdere plaatsen in het land vonden eerder demonstraties plaats tegen de afbreuk van de Volkshuisvesting.  Lees verder

Doorbouwen om wooncrisis op te lossen | Grote steden doen oproep aan nieuw kabinet

Coalitie van 16 grote steden: nu doorbouwen aan de gezonde, leefbare en concurrerende steden van de toekomst

utrecht, leidscherijn

Vandaag doet een coalitie van 16 van de grootste steden en andere maatschappelijke partijen een dringende oproep aan de formerende partijen. Zij willen dat het volgende kabinet een doorbraak realiseert, werk maakt van de wooncrisis in de steden en helpt de steden klaar te maken voor de toekomst. In de gezamenlijke position paper ‘Binnenstedelijk Bouwen, de stad van de toekomst staat al in de steigers’ beschrijven de steden hoe zij die doorbraak zien. Zo moet het nieuwe kabinet een niet eerder vertoonde, forse investering doen in de woningbouw, duurzame mobiliteit, groen (in en om de steden), energietransitie en klimaat (-adaptatie).  Lees verder

SP Groningen wil grootschalig onderzoek balkons corporatiewoningen

Gisteren brak een van de balkons aan de Westindischekade. Inmiddels zijn de stutwerkzaamheden aan de Westindischekade in volle gang zijn.  SP-raadslid Jimmy Dijk in Groningen pleit voor een grootschalig onderzoek naar onveilige balkons in de stad Groningen. De SP-fractie in de gemeenteraad van Groningen wil periodieke controles van balkons van corporatiewoningen. De afgelopen maanden zijn er op meerdere plekken in de stad problemen geconstateerd rondom de veiligheid van balkons in verschillende wijken. Lees verder

Verhuizing voor bewoners H.L. Wichersstraat

groningen-oosterpoortwijk-wichersstraat-vrouw wichers (1 van 1)Met het oog op de komende grootschalige aanpak van de zuidelijke ringweg heeft Lefier het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de woningen aan de Zuidzijde van de H.L. Wichersstraat. Door de zeer matige staat van de woningen en de te verwachten forse overlast voor de bewoners, heeft Lefier besloten de 32 woningen te slopen. Lees verder

Twintig eengezinswoningen op voormalig terrein Tuin in de Stad

friesestraatweg nieuwbouw-1

schetsimpressie van het plan van NON + en zofa architecten

Vandaag, 6 juni, ondertekenden wethouder Roeland van der Schaaf, de heer Jan van der Meer (VDM Woningen) en de heer Henk Dedden (Frisoplan, onderdeel van Friso Bouwgroep) de koopovereenkomst voor de verkoop van Friesestraatweg 137a. Frisoplan en VDM Woningen gaan er twintig eengezinswoningen bouwen. Lees verder

Dringen voor een sociale huurwoning

groningen-paddepoel-voermanstraat-nul op de meter-8In 2030 is Groningen volgens de laatste prognoses een stad van 240.000 inwoners. Voor 2040 is de voorspelling dat er zelfs 270.000 Stadjers zijn. De gemeente gaat daarom onderzoeken of er sneller woningen gebouwd kunnen worden in Groningen. Er moeten zowel meer huur- als koopwoningen komen.

 

Of deze prognoses werkelijkheid worden, hangt af van de ontwikkeling in de werkgelegenheid. Ook bepalend is de aantrekkingskracht van de stad op onder andere studenten uit binnen- en buitenland en hoogopgeleide buitenlandse werknemers. Een belangrijke voorwaarde voor deze bevolkingsgroei is dat er genoeg woningen zijn die voldoen aan de wensen van deze nieuwe stadsbewoners. Dat staat in het ‘Meerjarenprogramma Structuurvisie Wonen 2016’. Lees verder

Winst uit je woning succesvol in Groningen

woningenNog 7 dagen om te profiteren van gezamenlijke inkoop voor huisisolatie

Al 1.400 deelnemers aan ‘Winst uit je woning’
Inwoners van de gemeente Groningen kunnen nog tot 7 maart meedoen aan de actie ‘Winst uit je woning’. Deze actie is opgezet omdat veel mensen twijfelen over isolatie, over het juiste materiaal of over de kosten. Door met een grote groep mensen gezamenlijk in te kopen en tegelijkertijd een gratis advies aan huis te krijgen, kan een goede prijs en kwaliteit worden gegarandeerd. Lees verder

GroenLinks wil verlichting financiële situatie huurders

woningenSteeds meer mensen raken in de schulden

Steeds meer huurders komen door de aanhoudende crisis in financiële problemen. De werkloosheid stijgt en de koopkracht daalt. Tegelijkertijd worden de huren steeds hoger, wordt er bezuinigd op de huurtoeslag en stijgen de energieprijzen. Lees verder

Controle brandveiligheid studentenhuizen geintensiveerd

brandweer bezoek scholen-1De gemeente en de brandweer gaan de controles op de brandveiligheid van studentenhuizen intensiveren. Panden binnen de diepenring en studentenhuizen met meer dan tien kamers worden vaker gecontroleerd dan panden buiten de grachten en kleinere gebouwen. Lees verder

Sloop woningen Dierenriemstraat van start

paddepoel-dierenriemstraat-sloop 145-163-5Vandaag is gestart met het slopen van de woningen Dierenriemstraat 145 t/m 163, waarna de woningen van Dierenriemstraat 5 t/m 23 en Grote Beerstraat 2 t/m 20 volgen.  De woningen maken plaats voor de verdere inrichting van de Bessemoerstrook. Wij houden u met regelmaat op de hoogte over de voorgang van het project. Lees verder