Controle brandveiligheid studentenhuizen geintensiveerd

brandweer bezoek scholen-1De gemeente en de brandweer gaan de controles op de brandveiligheid van studentenhuizen intensiveren. Panden binnen de diepenring en studentenhuizen met meer dan tien kamers worden vaker gecontroleerd dan panden buiten de grachten en kleinere gebouwen. De huizen worden één tot twee keer per jaar bezocht. Is de brandveiligheid goed, dan neemt het aantal controles af. “Goed gedrag wordt beloond”, schrijft de gemeente in haar zogeheten Handhavingsplan.

Handhaving
Gemeente en brandweer willen rond de brandveiligheid bij jongerenhuisvesting meer aan voorlichting en stimulering van de eigen verantwoordelijkheid doen. “Tijdens de controles wordt altijd uitgelegd waarom de regels voor brandveiligheid er zijn. Doel hiervan is om het brandveiligheidsbesef van de bewoners te verhogen. Blijkt na de controle dat de regels niet worden nageleefd, dan volgt een strengere handhaving.”

Risico’s
Sinds 2010 proberen de gemeente en de brandweer de brandveiligheid in kamerverhuurpanden met vijf of meer kamers te laten verbeteren. Dat project is bijna afgerond. Daarom kan er weer worden overgegaan tot het regelmatig controleren van de brandveiligheid. Gemeente en brandweer hebben daarbij als leidraad: hoe groter de risico’s, hoe vaker controle.

Bron: Gemeente Groningen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *