Energieke campagneaftrap PvdD met protestborden tegen gaswinning

0226 mollenactieDoor de hele stad, met name in de wijken Lewenborg en Beijum, zijn vanavond protestborden tegen de aardgaswinning opgedoken. Met deze campagneaftrap maakt de Partij voor de Dieren een vuist tegen de winning van fossiele brandstoffen en wil zij tevens de urgentie van de energietransitie onder de aandacht brengen.

Compensatie bij aardbevingen vindt de Partij voor de Dieren niet genoeg.  “Naast een doekje voor het industrieel bloeden, willen wij dat aardbevingen in de toekomst voorkomen worden, door de kraan zo snel mogelijk op een veilige manier dicht te draaien.

We moeten van onze aardgasverslaving af,” stelt raadslid voor de partij, Gerjan Kelder. Volgens hem is een Nederland zonder aardgasverbruik goed haalbaar.   “De mogelijkheden zijn er, maar de  wil ontbreekt bij de andere politieke partijen. Het gaat om een radicale ommezwaai.”

Grootverbruikers van gas zijn met name de gebouwde omgeving en de industrie. Manieren om de industrie te verduurzamen, zijn onder andere energiebesparing en het fossielvrij maken van het productieproces.  En wat betreft de gebouwde omgeving, in de jaren ’60 is 90% van de Nederlandse woningvoorraad aangesloten op aardgas. Weer onafhankelijk worden van aardgas, kan via smart grids, isolatie, warmtepompen,  zonne- en windenergie en zaken als gaswinning uit tuinafval.  De techniek is er al, het is alleen de grote schaal die nodig is om Nederland aardgasvrij te maken. “En dat vergt een keuze, die voor veel gevestigde belangen niet voordelig is”, aldus Kelder.

De partij wil  dat de Groningers gehoord worden, onder andere bij de dialoogtafel. “Er moet niet over, maar met de burger gesproken worden,” aldus Kelder. De Partij voor de Dieren zet zich al jaar en dag in voor de energietransitie, waarbij ingezet wordt op duurzame en hernieuwbare bronnen, in plaats van fossiele. Tijdens het debat over aardgaswinning pleitte de partij voor een langetermijnvisie en noemde raadslid Kelder het een schurkenstreek dat er in 2013 meer gas uit de grond was gehaald dan het jaar ervoor. Daarnaast werd de motie tegen schaliegas(proef)boringen van de partij aangenomen in de provinciale staten en sneuvelde deze in de gemeente. Kelder: “we blijven ons inzetten voor duurzame energie, voor de Groningers van nu, maar vooral ook voor de mensen en dieren die na ons ook een beetje prettig willen leven.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *