Erepenning stad Groningen voor Sibrand Poppema

Burgemeester Peter den Oudsten heeft vanmiddag 27 september 2018 de Erepenning van de Stad Groningen uitgereikt Sibrand Poppema. De uitreiking vond plaats tijdens het symposium in de Martinikerk ter gelegenheid van het afscheid van Sibrand Poppema, voorzitter college van bestuur Rijksuniversiteit Groningen.
Met het verlenen van de Erepenning van de Stad Groningen spreekt het gemeentebestuur zijn waardering uit voor de uitnemende verdiensten van Sibrand Poppema.

De heer Poppema is tien jaar voorzitter van het college van bestuur geweest. Hij voelt zich verbonden met de stad Groningen en is een warm pleitbezorger van het verder versterken van de positie van Groningen. Zo heeft hij zich ingezet – en zet zich nog steeds in – voor samenwerking in Groningen en Noord-Nederland. Zijn verdiensten voor de Duits-Nederlandse betrekkingen zijn groot. In het bijzonder zijn inspanningen voor het bevorderen van de samenwerking tussen de Noordelijke regio’s van Duitsland en Nederland.

De heer Poppema heeft tal van bestuursfuncties vervuld in en voor de stad Groningen. Hij is onder andere lid van de stuurgroep Akkoord van Groningen. De RUG heeft onder het voorzitterschap van de heer Poppema drie maatschappelijke onderzoeksprioriteiten geïntroduceerd en vormgegeven: Gezond Oud worden (Healthy Ageing), Energie (Energy) en de Duurzame samenleving (Sustainable Society). Alle drie de beleidsgebieden zijn van groot belang voor het Noorden.

Alle foto’s: klik hier

De Erepenning van de Stad Groningen wordt toegekend wegens ‘uitnemende verdiensten aan de Groninger samenleving bewezen’. De penning is ingesteld in 1940 ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van de stad Groningen.
De verdiensten liggen op het terrein van de betrokken persoon of organisatie, maar ook op het terrein van het verenigingsleven, cultureel, maatschappelijk of sportief. Telkens moet daarbij sprake zijn van uitzonderlijke inzet en daadkracht.

Eerdere ontvangers van de Erepenning waren onder meer Jan Evenhuis (VVD-politicus), de Stichting Eurosonic/Noorderslag, Beno Hofman (stadshistoricus), Ron Jans (FC Groningen), Ulfert Molenhuis (maatschappelijk en sportief), Stichting Folkingestraat Synagoge, FC Groningen (KNVB-Beker 2015). In 2016 werd de Erepenning van de Stad uitgereikt aan de  heer F. Kuipers (decaan en vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van het UMCG), mevrouw Wilma Naaijer en de heer Bart Kempinga (Ciboga/Boterdiep) en de Researchgroep Feringa. In januari 2017 werd de Erepenning uitgereikt aan de heer T.F.K. Dijkhuis (Euvelgunne) en in april 2017 aan de heer Ab Smit (bestuurslid Hoogkerk) en Peter Weening (Poppodium Vera).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *