Europapark Groningen komende jaren verder afgemaakt

De komende jaren wordt het Europapark in Groningen verder afgemaakt. Het gaat om een mix van extra woningen, commerciële dienstverlening en kantoren. Een en ander betekent ook dat er hier en daar verkeerskundige aanpassingen nodig zijn, zodat het Europapark nog aantrekkelijker wordt. Ook het groen en de verduurzaming van de wijk krijgen een extra impuls. Het gaat in totaal om forse investeringen in de openbare ruimte. Het college van B&W werkt de plannen nu uit en vraagt de raad in de loop van volgend jaar om een krediet.

Sinds 2000 is er op de plek waar de Hunzecentrale met zijn vijf pijpen stond, gebouwd aan het Europapark. Eerst waren er de Mediacentrale en woonwijk De Linie. Daarna volgde al snel de Euroborg met zijn voetbalstadion, bioscoop, supermarkt en Noorderpoort-opleidingen.

De volgende projecten in de reeks waren kantoren langs de Europaweg, de Stoker en de Brander, spoorwegstation Europapark, het Alfa-college, het gemeentekantoor en woningbouwprojecten zoals Hete Kolen, Leyhoeve, Lunettenhof, Powerhouse en diverse kleinere ontwikkelingen. Het groen ingerichte Helperpark langs het Winschoterdiep completeerde het geheel. In twee decennia is een stedelijk gebied ontstaan met tot nu toe 1126 wooneenheden en (inclusief de Kempkensberg) 142.384 m2 kantoorruimte dicht bij de binnenstad en de ringweg.  

Ontwikkellocaties

Het Europapark kent anno 2022 nog een aantal ontwikkellocaties waarvan parkeerterrein P2 het meest in het oog springt. Het is de centrale plek die het functioneren van het Europapark als woon-/werklocatie een extra impuls kan geven. Het college wil snel beginnen met de ontwikkeling van deze kavel. Er is ruimte voor een gemengd programma van ongeveer 70.000 m² BVO. Het voorkeursscenario betreft 50% wonen en 50% commerciële voorzieningen. Binnenkort worden hiervoor ontwikkelaars uitgenodigd. Inmiddels wordt met een ontwikkelaar de kantoorontwikkeling verkend op de kavel op de hoek van de Europaweg en de Boumaboulevard. Ook is de gemeente samen met corporatie Nijestee bezig met een programma voor sociale woningbouw aan de Tonkensstraat. Daarnaast is de gemeente in gesprek met de Politie voor een nieuw politiebureau langs het Helperpark/Oude Stamspoor in de nabijheid van de sporthal, in plaats van het oude complex aan de Rademarkt. De ontwikkeling van de skivijver langs de Europaweg komt tenslotte dan als laatste in beeld. Op dit moment is er geen noodzaak voor verdichting binnen het huidige plangebied dan wel uitbreiding, maar gezien de verwachte groei van de gemeente gaat de gemeente wel onderzoeken waar deze mogelijkheden eventueel liggen.  

Verkeerskundige aanpassingen

De ontwikkeling naar een gemengd stedelijk gebied zorgt ervoor dat het belang van de verblijfskwaliteit in het Europapark ook toeneemt. Dit vraagt om een uitnodigende openbare ruimte. Daarom wordt de Boumaboulevard als centrale as aangepast en meer als laan ingericht, waarbij er ook meer aandacht komt voor een gemakkelijkere oversteekbaarheid. Ook de kruising met de Verlengde Lodewijkstraat wordt overzichtelijker en veiliger gemaakt.

Deze straat zelf rondom het gemeentekantoor krijgt een ruimer profiel, zodanig dat automobilisten en (steeds meer) fietsers over en weer veiliger kunnen passeren. Daarnaast biedt de huidige groenstructuur langs het Winschoterdiep mogelijkheden om een doorlopende sportieve route dan wel ommetje door het Europapark te laten lopen die verschillende gebieden en doelgroepen met elkaar verbindt. Verschillende extra voetgangersbruggen zijn daartoe ook in beeld. In de toekomst kan dit rondje Europapark worden aangesloten op het te ontwikkelen Zuiderplantsoen dat als gevolg van de Aanpak Ring Zuid zal ontstaan. 

De realisatie van de Helperzoomtunnel heeft ervoor gezorgd dat Helpman en het Europapark goed met elkaar zijn verbonden. Met een nieuwe fietsroute langs de zuidkant van de Euroborg verbinden we Helpman met de Bornholmstraat. Zo verbinden we voor de zuidelijke woonwijken optimaal met onze zuidelijke werklocaties en levert dit bovendien een sociaal veiliger en aantrekkelijk gebied op. 

Het gaat in totaal om forse investeringen in de openbare ruimte. Het college van B&W werkt de plannen nu uit en vraagt de raad in de loop van volgend jaar om een krediet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *