Extra geld voor kinderen in armoede | Pilot in Selwerd-Paddepoel-Tuinwijk

armoede-1De gemeente Groningen stelt voor de start van de pilot “primaire levensbehoeften voor kinderen” € 100.000  extra beschikbaar. Deze pilot sluit aan op de oproep van de nationale Kinderombudsman en staatssecretaris Klijnsma aan gemeenten om een kindpakket in te voeren. Met zo’n kindpakket kunnen gemeenten armoede onder kinderen beter bestrijden.

Naast financiële beperkingen om te kunnen participeren, gaat het voor bepaalde kinderen ook om basale zaken zoals een ontbijt, lunch, een paar goede schoenen en een warme jas. Wethouder Dig Istha van Sociale Zaken vindt armoede onder kinderen onacceptabel:

“We weten dat armoede in Groningen aan de orde van de dag is. Groningen staat in het landelijke Armoedesignalement 2013 helaas op de 3de plaats. Dat is niet iets om trots op te zijn. Voor kinderen die hun meest basale levensbehoeften niet hebben, moeten wij extra opkomen.”

In de wijken Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk loopt op dit moment een pilot, waarbij de Vensterschool, brugfunctionaris, het CJG en Radar Uitvoering samenwerken. Deze pilot geeft inzicht in het organiseren van nieuwe voorzieningen op het gebied van de primaire levensbehoefte. De vragen die deze pilot moet beantwoorden zijn onder andere: welke voorzieningen zijn er, voor welke kinderen, wie zijn er bij betrokken als intermediair of uitvoerder, hoe is de toegang geregeld, hoe kunnen ouders meer betrokken worden en wat zijn de kosten om deze voorzieningen stadsbreed aan te bieden? De pilot duurt tot april 2014 en zal dan geëvalueerd worden.

De € 100.000 voor kinderen komt bovenop de € 200.000 die het college al eerder beschikbaar had gesteld voor de webshop voor de Groninger minima. Deze webshop is er voor volwassenen en voor kinderen ter vervanging van de Stadjerspas. Door de digitale variant is er nu overigens meer geld beschikbaar om kortingen aan te bieden voor minima dan voorheen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *