Feestelijke afsluiting werkzaamheden Oostelijke en Noordelijke Ringweg

noordzeebrug-13Ruim vijf jaar klussen aan de Oostelijke en Noordelijke Ringweg in Groningen zit erop. De provincie Groningen en de betrokken aannemers kijken met trots terug op een succesvol project. Om de omwonenden te bedanken voor hun geduld organiseert de provincie een afscheidsfeestje voor de omgeving. Het feestje vindt plaats op zaterdagavond 1 oktober van 19.30 tot 21.30 uur bij de Noordzeebrug.
Eind 2010 begonnen de werkzaamheden aan de Oostelijke Ringweg, die ruim vier jaar hebben geduurd.  Vervolgens startte begin 2014 de bouw van de nieuwe Noordzeebrug.

Groene vallei
Op de vernieuwde Oostelijke Ringweg zijn de bestaande kruisingen en de verkeerslichten volledig verdwenen. Hiervoor in de plaats zijn ongelijkvloerse kruisingen met nieuwe op- en afritten, rotondes en viaducten gekomen. Hierdoor verbetert de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer. Langs de ringweg is veel nieuw groen aangeplant.
Bij de plannen voor de ring heeft de provincie nauw samengewerkt met de gemeente Groningen. Daarbij is veel aandacht gegeven aan de versterking van het groen en voor de ecologie met ecopassages voor grote en kleine zoogdieren. Uiteindelijk moet de omgeving van de Oostelijk Ringweg eruitzien als een ‘groene vallei’.

Nieuwe Noordzeebrug
Begin 2014 is op dezelfde plek als de oude Noordzeebrug, de nieuwe Noordzeebrug gebouwd die ruim drie meter hoger is geworden. Tegelijkertijd is de nieuwe aansluiting met De Noordelijke Ringweg/Bedumerweg aangelegd. De Noordzeebrug is vervangen in verband met de verdieping en verbreding van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl in opdracht van Rijkswaterstaat. Op dit traject wordt een groot aantal bruggen vervangen. Doel is dat grotere schepen vlot en veilig kunnen doorvaren. Dan gaat het onder meer klasse Va-schepen. Dat zijn schepen van 110 bij 11,4 meter met een gewicht van maximaal 3.000 ton. Zo is de weg vrij voor meer transport over water.

Programma 1 oktober
Alle direct omwonenden van het traject langs de Oostelijke en Noordelijke Ringweg zijn persoonlijk uitgenodigd voor de feestelijke opening op zaterdagavond 1 oktober.  Bezoekers kunnen dan genieten van een flyboardshow en vuurwerk. De betrokken bestuurders van de aanpak van de Zuidelijke Ringweg van de provincie, de gemeente en Rijkswaterstaat krijgen op deze avond het stokje overgedragen met goede adviezen voor de aankomende werkzaamheden aan de Zuidelijke Ringweg.

Verkeershinder
In verband met het vuurwerk op het water is er op zaterdagavond 1 oktober een gewijzigde verkeerssituatie zijn boven op de Noordzeebrug.  Tijdens het afsteken van het vuurwerk zijn er zowel boven op de Noordzeebrug als op de weg naar Winsum (N361) korte verkeersstops in verband met de veiligheid. Weggebruikers dienen hier rekening mee te houden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *