Forum commerciëler en focus op actualiteit

GF_EXTERIEUR_ZIJAANZICHT (c) NL ArchitectsVandaag, woensdag 3 juli, heeft Dirk Nijdam in het Stadhuis van Groningen de plannen gepresenteerd voor een nieuwe koers van het Groninger Forum. Nijdam is half april door wethouder Dig Istha en de Raad van Toezicht van het Forum aangesteld als Algemeen directeur a.i. van het Groninger Forum. Hij heeft in drie maanden het Groninger Forum op een drietal punten onder de loep genomen: organisatie, draagvlak en marketing.

Belangrijkste conclusies
De huidige Forumorganisatie maakt te veel programma’s en projecten voor de tijdelijke locatie aan het Hereplein en doet dit met te weinig focus. Hierdoor schiet de ontwikkeling van de plannen voor 2017 en verder te kort en worden er te weinig middelen gereserveerd voor denabije toekomst. Het weinig concrete beeld dat is ontstaan, is slecht voor het draagvlak onder de Stadjers. Bovendien wordt nu een te kleine doelgroep bediend.

In de vernieuwde aanpak staat een kleinere organisatie centraal, die bezig gaat met de invulling van het Forum 2017 en verder. In 2017 moet de organisatie financieel sterk zijn en een herkenbaar profiel hebben. Het Forum wordt een publieksinstelling met de focus op het NU, waarin (populaire) beeldcultuur centraal staat. Het komend jaar wordt dit uitgewerkt, worden nieuwe partners gezocht en bestaande partnerships aangepast aan de nieuwe thematiek.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Nieuwe koers tot 2017
De conclusies leiden tot een aantal gerichte ingrepen. Een reorganisatie moet de organisatie lean and mean maken. En de horeca aan het Hereplein wordt uitbesteed aan een commerciële partner. Met deze veranderingen ontstaat een organisatie die ongeveer 30% kleiner is dan de huidige en moet door kostenbesparing een stevige financiële basis worden gevormd voor de periode na de opening in 2017

Voor de inhoudelijke koers betekent dit dat er vanaf 1 januari 2014 circa 50% minder geprogrammeerd gaat worden. Wat blijft bestaan, is de reguliere filmprogrammering, de documentaireprogrammering en een aantal sterke filmfestivals. Daarnaast presenteert het Forum tot 2017 maximaal acht debatten per jaar. Samenwerkingen en educatieve programma’s met strategische partners zoals RUG, Hanze Hogeschool en bijvoorbeeld Gasterra en Gasunie worden onverkort voortgezet. Het Medialab krijgteen meer ondersteunende rol en gaat niet meer zelfstandig projecten opzetten.

Vernieuwd Forumconcept: NU
Ook voor de ontwikkeling van de inhoud, het concept van het Groninger Forum, gaat op een andere manier gewerkt worden. Het Forum moet een publieksinstelling worden, geen kunstinstelling.

Samenwerking met (externe) partners wordt praktisch ingevuld, beide partijen moeten er beter van worden. De rol van geschiedenis is niet langer dragend voor het concept. Het Forum gaat samenwerken met meer en andere partners met wie een thematische verbinding kan worden gevonden. Niet alles wordt vastgelegd: 10% van de programmering blijft open voor ideeën van derden.

Foto’s: Siebrand Wiegman

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *