Friesland Hegebeintum – Kerk van Hegebeintum

Hogebeintum, in het Fries: Hegebeintum, is één van de kernen in de gemeente Ferwerderadeel, in de Nederlandse provincie Friesland. Met ongeveer 100 inwoners is het een klein dorp.

friesland-hogebeintum-kerk van hogebeintum-1

De terp van Hegebeintum werd bewoond vanaf  600 voor Christus.

Het dorp wordt reeds in de 9e eeuw genoemd als ‘Bintheim’. In de 10e eeuw is het dorp blijkbaar gesplitst, want er is dan sprake van een ‘Westerbintheim’ en een ‘Osterbinetheim’ (Oosterbeintum). Westerbeintum wordt vanaf de 15e eeuw gespeld als Hogebeintum. Hoge verwijst naar de hoogte van de wierde en Beintum naar buntgras (ook bentgras, bint), een grassoort die nu niet meer voorkomt bij het dorp.

Terpen deden dienst tot de opkomst van de dijken, na 1800 zijn veel terpen geheel of gedeeltelijk afgegraven voor de zeer vruchtbare grond. Dit gebeurde in Hogebeintum met tussenpozen tussen 1870 en 1928.

Met 8,80 meter boven NAP is het de hoogste terp van Friesland, Nederland en Duitsland. Door zetting (of bodemdaling) van de grond is de hoogte van de terp in de loop der tijd afgenomen; in het verleden moet de terp nog hoger zijn geweest. De omvang van de terp bedroeg oorspronkelijk ongeveer 9,5 hectare en de doorsnee ongeveer 300 meter. Tussen 1904 en 1907 werd er een groot grafveld uit de vroege middeleeuwen gevonden.

Sinds 1999 is de officiële naam van het dorp het Friestalige Hegebeintum, voorheen Hogebeintum.

De kerk van Hogebeintum bovenop de terp kan bezichtigd worden. De kerk is eigendom van Stiching Alde Fryske Tsjerken. In de kerk bevinden zich de rouwborden van de geslachten Van Coehoorn, Van Nijsten en De Schepper die in Harsta State woonden, een iets buiten het dorp gelegen stins.

Onder aan de terp is een bezoekerscentrum. Ten zuiden van het dorp staat de uit 1860 daterende  Hegebeintumermolen..

Een groot deel van het dorp is sinds 1991 een , beschermd dorpsgezicht, een van de beschermde stads- en dorpsgezichten in Friesland.

Bron: Wikipedia

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *