Partij voor de Dieren stelt opnieuw vragen WiFi netwerk

demonstratie, megastallen

gerjan kelder tijdens demonstratie megastallen

De Partij voor de Dieren stelt opnieuw vragen aan het college over straling, deze keer naar aanleiding van het feit dat de firma Bullseye WiFi van plan is in het hele centrum van de stad een gratis WiFi netwerk aan te leggen.

Fractievoorzitter Gerjan Kelder wijst het college op het feit dat er bij de Universiteit Wageningen

op dit moment onderzoek wordt gedaan naar de effecten van straling op bomen. Op basis van het voorzorgsprincipe en met een beroep op de Algemene Plaatselijke Verordening, waarin een verbod op het aantasten van groen is opgenomen, zou het college kunnen onderzoeken of er mogelijkheden zijn het netwerk te verbieden.

Daarnaast wil Kelder weten of er in onze stad ook mensen wonen die last hebben van electrogevoeligheid, een vrij recente ziekte waarbij mensen lichamelijke klachten krijgen die het gevolg lijken te zijn van overgevoeligheid voor straling. Het initiatief van Bullseye WiFi betekent slecht nieuws voor deze groep. Kelder wil ook weten wat het stralingsniveau is van dit netwerk.

De Partij voor de Dieren heeft voor het eerst in 2011 vragen gesteld over straling, toen naar aanleiding van de zieke kastanjebomen. In de ons omringende landen en deelstaten zijn de normen voor straling vaak veel strenger dan in Nederland.

Bron: Partij voor de Dieren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *