Friesland Workum | Stad van oudijzer- en lompenkoopman Jopie Huisman en meer

Workum is een stad in de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Workum is een van de Friese elf steden. De plaats ligt grofweg tussen Hindeloopen en Bolsward. Het voormalige stadhuis staat aan de Merk. Het naastgelegen pand is het ‘Friese Huisje’ dat in 1620 aan het stadhuis werd toegevoegd. Verder staan er de waag en de Grote of Sint-Gertrudiskerk.

Alle foto’s van deze historische stad: klik hier 

Jopie Huisman Museum

Het Jopie Huisman Museum in Workum is gewijd aan het werk en de filosofie van de Friese kunstenaar Jopie Huisman (1922-2000). Hij was een begenadigd schilder, tekenaar en aquarellist, een natuurtalent en een natuurmens.

Monnik Uffing

In Workum staat voor de Waag, onder het gemeentewapen, een bronzen monnik op een hardstenen sokkel. Een strak, bijna geometrisch gevormd en rimpelloos habijt verbergt de meeste details, en toch heeft het beeld precies de wat verheven en tegelijk bescheiden houding waaraan je de betere monnik herkent. De schematische armen verdwijnen onder het habijt, waar de handen vermoedelijk vroom voor de buik zijn gevouwen.

Als jongen, zo luidt de gereconstrueerde geschiedenis, kwam deze Uffing in aanraking met de monniken uit het klooster in Hemelum, dat gesticht was door ene priester Odulphus, met het oogmerk uiteraard de Friezen hun eigen goden uit het hoofd te praten en te bekeren tot zíjn ware geloof.

De Woeste Leeuwen van Workum

Al eeuwen wordt het stadswapen op ‘De Waag’ van Workum ondersteund door twee leeuwen. Ze doen aan het Skil naïef aan en hun theatrale pose prikkelt onze lachlust. Maar als fontein van Workum, stevig op de grond met een meer dan levensgrote afmeting, zijn ze geen bijfiguren meer, maar hoofdrolspelers. Op enige afstand van elkaar sproeien ze nu als vechtende katten water naar elkaar. ‘Kijk naar Workum’, lijken ze ons toe te roepen. Want zonder het wapenschild biedt de lege ruimte tussen hen in plotseling uitzicht op de levende werkelijkheid van de stad. Het is een ontwerp van de Britse kunstenaar Cornelia Parker en maakt deel uit van de elf fonteinen in de elf Friese steden.

Scheepstimmerwerf De Hoop

Scheepstimmerwerf ‘De Hoop’ ligt naast de sluis die toegang biedt naar It Soal, de belangrijke verbinding tussen de stad Workum en het IJsselmeer. Op de werf bevinden zich een woonhuis, twee scheepshellingen, een 8 tons-kraan, een timmerwerkplaats en een expositieruimte. Vlak bij de werf, aan de overzijde van het water, ligt de Blazerhaven.

Lang was Scheepstimmerwerf ‘De Hoop’ bij de sluis een kleintje onder de Workumer werven. Pas tijdens de Vierde Engelse oorlog (1780-1784) werd de huidige timmerschuur gebouwd. Het onlangs uitgevoerde dendrochronologisch onderzoek aan de binten van de timmerschuur bevestigt deze hypothese. Het hout van de gebintbalken is afkomstig uit Noorwegen en Letland en is gekapt in 1780. Scheepsbouw was aan het begin van de 18de eeuw ‘booming business’, maar tijdens de genoemde oorlog raakte deze tak van nijverheid in verval. De nieuwe timmerloods kwam dus eigenlijk te laat. De Franse Tijd 1795-1814 betekende vrijwel de ondergang van de bouw van zeegaande schepen in Workum.

Alle foto’s van deze historische stad: klik hier 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *