Gaskraan verder dicht en productielocaties sluiten

nederland 2014, ’t zandt, gaswinning, hooiweg

Op meerdere plaatsen in Groningen wil de Nederlandse Aardolie Maatschappij de gaswinning stoppen of terug schroeven. De NAM stelt verder aan de Staatstoezicht op de Mijnen voor om op vier plaatsen geen gas meet uit de grond te halen en op twee plekken de productie te verlagen.

Beheersmaatregelen

Gezien de huidige seismische ontwikkelingen stelt NAM, dat het vanuit het oogpunt van veiligheidsbeleving technisch verstandig is, om een aantal extra maatregelen te treffen. De volgende maatregelen zouden volgens NAM meegenomen moeten worden in de afweging door de minister:

  • insluiten van drie clusters (Overschild, De Pauwen en Ten Post) gelegen in de Loppersum regio
  • het insluiten van het cluster Eemskanaal (met name in verband met seismisch effect op de noordoostelijke kant van de stad Groningen)
  • het verlagen van de jaarlijkse productie van het Groningen-gasveld
  • insluiten van de productieclusters Leermens en ‘t Zandt

De effectiviteit van een combinatie van maatregelen zoals hierboven genoemd, alsmede de reeds genomen productie maatregel van de 10% reductie per 1 oktober 2017, zal naar verwachting NAM  in staat stellen om in lijn met het doel van het MRP de veiligheid en veiligheids beleving binnen acceptabele parameters te houden.

Minister Wiebes heeft nog niet gereageerd op het advies van de NAM. Hij beraad zich over de te nemen maatregelen.

Bron: NAM

Foto’s: FocusGroningen – Jan Hendrik van der Veen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *