Gedwongen prostitutie en harddrugs Spicastraat Paddepoel | Pand gesloten

Wegens gedwongen prostitutie minderjarige en eerdere handel in harddrugs

Burgemeester Peter den Oudsten is van plan om een woning in de Spicastraat in de Groninger wijk Paddepoel voor een periode van twaalf maanden te sluiten. Dit omdat in het pand gedwongen prostitutie door een minderjarige geconstateerd is. Eerder dit jaar sloot de burgemeester voor een periode van zes maanden al een deel van de bewuste woning in verband met de handel in harddrugs. Beide strafbare feiten vormen een ernstige verstoring van de openbare orde. Ze zijn een ernstige bedreiging voor de veiligheid en gezondheid van mensen in de directe omgeving van de woning.

Burgemeester Peter den Oudsten: “Illegale prostitutie gaat vaak gepaard met dwang, uitbuiting, mensenhandel en allerlei andere vormen van criminaliteit. Ik vind dit volstrekt onacceptabel en er is mij alles aan gelegen dit te beëindigen. Het feit dat hier bovendien sprake is van illegale prostitutie door een minderjarige vrouw geldt voor mij nog eens als een extra verzwarende omstandigheid. Dit is voor mij bovendien een extra reden om het malafide kamerverhuur in de stad aan te pakken.”

Tegen het voornemen van burgemeester Den Oudsten om de woning in de Spicastraat voor een periode van twaalf maanden te sluiten, kunnen de bewoners nog een zienswijze indienen.  Dat moet binnen drie dagen gebeuren. Daarna neemt de burgemeester een definitief besluit over de te nemen maatregel.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *