Geen rotonde Zonnelaan, geen kunst Slimme Route Jaagpad Paddepoel

De gemeente gaat bij de aansluiting van de noordelijke ringweg op de Zonnelaan bij Zernike stoplichten plaatsen. De grote aantallen fietsers van en naar het Zernike Campus veroorzaken hier doorstromingsproblemen voor auto- en busverkeer en veiligheidsproblemen voor fietsers. De gemeente ziet een oplossing in het wegnemen of verminderen van de conflicten tussen auto en fietsers door met een beperkte reconstructie van de kruisingen en de plaatsing van verkeerslichten als oplossing. politiek, politieke avond paddepoel selwerd tuinwijkHet plan van rotondes, besproken op de politieke avond, is financieel niet haalbaar en bovendien blijft het conflict fietser-auto bestaan. Ook komt er een reconstructie van de kruisingen.

Voor het verbeteren van de SlimmeRoutes wordt 0,8 miljoen euro beschikbaar gesteld. De gemeente spreekt van een succes van de alternatieve route maar erkent dat voor het Jaagpad en park Selwerd infrastructurele verbeteringen nodig zijn om deze verkeersveiliger en geschikte te maken voor het intensieve gebruik. De fietsroutes worden verbreed en/of geasfalteerd en de fietsoversteken Eikenlaan en Pleiadenlaan worden verbeterd.

 

groningen-centrum-slimme fietsroute-prijsuitreiking-13Het was 14 november 2013 toen maar liefst vijfenzeventig inzendingen van deelnemers aan de prijsvraag slimme route een setje fietslampen mochten ontvangen tijdens de prijsuitreiking door wethouder Joost van Keulen in de hal van het Stadhuis. Winnaar werd het idee om meer kunst langs de route te plaatsen in Park Selwerd .

 

Het  idee kunst langs de route werd met veel enthousiasme omarmd maar gelijktijdig werd gemeld dat geld een probleem zou zijn in een tijd waarin bezuinigd moet worden. Er werd een  koppeling met Minerva gemaakt om de plannen mogelijke verder uit te werken, niet wetende dat de wijken inspanningen gedaan hebben of nog steeds willen, kunst langs de route te plaatsen samen met de kunstenaars uit de wijken en bij het ingang van Park Selwerd, de poort van Groningen voor de Pieterpad lopers. Wij verwijzen naar een eerder geplaatst artikel.  Helaas hebben we tot op heden niets mogen vernemen over de ontwikkeling en eventuele uitvoering van het kunstplan.  Het uitroepen van prijsvragen om Groningen als fietsstad te promoten om in het nieuws te komen is niet zo ingewikkeld maar als het om uitvoering gaat laat de gemeente Groningen het helaas afweten.

Dat de plannen anders uitpakken dan op de politieke avond kunnen we begrijpen maar dat politiek breed de initiatiefnemers van deze avond niet zijn of worden geïnformeerd doet het vertrouwen in de politiek niet toenemen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *