Fietsrotonde Wilhelminakade-Prinsesseweg officieel in gebruik

Aan de al jaren onoverzichtelijke situatie met veel negatieve herinneringen aan de kruising Wilhelminakade-Prinsesseweg is vandaag hopelijk een einde gekomen. Het harde werken de afgelopen weken is beloond met als resultaat een eerste fietsrotonde waar de Groninger wethouder Paul de Rook vanmorgen op een iets andere fiets dan hij normaal gebruikt, de rotonde officieel in gebruik stelde. Lees verder

Het mooie fietspad door Park Selwerd 5 september in gebruik

De werkzaamheden aan het nieuwe verbrede fietspad door Park Selwerd, als onderdeel van de Slimme Route Zernike naderen hun einde. De  openingshandeling zal op dinsdag 5 september om 15.00 uur plaatsvinden. Lees verder

Fietsers krijgen voorrang Eikenlaan – Zernike

groningen-selwerd-eikenlaan-oversteek-1Na twee jaar studie krijgen fietsers straks voorrang op één van de drukste fietspaden van Nederland, de oversteek Eikenlaan richting Zernike. Dat is de uitkomst van de gemeenteraad die gisteravond met meerderheid instemde met het voorstel. Niet alle bewoners zullen blij zijn met de uitkomst liet wethouder Paul de Rook gisteren weten. Het voorstel is de uitkomst van een bewonersvariant waarbij het stedelijk belang zorgvuldig is afgewogen.    Lees verder

Fietspad Park Selwerd over bestaand traject

Op basis van suggesties uit participatietraject
park selwerd - slimme route-2

Burgemeester & Wethouders stellen de gemeenteraad voor om de Slimme Fietsroute door Park Selwerd over het bestaande traject te laten lopen. Door het huidige fietspad te verbreden en te verbeteren kunnen in totaal 13 bomen blijven staan die bij uitvoering van het oorspronkelijke ontwerp zouden moeten wijken. Lees verder

Protest tijdens Nationale boomplantdag in Groningen

groningen-paddepoel-grote beerstraat-bomenkap-2Morgenavond, 16 maart, op de dag van de Nationale boomplantdag, overhandigen de actievoerders tegen het kappen van bomen en de aanleg van onnodige fietspaden in de wijken Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk, zo’n tweeduizend handtekeningen aan de gemeente Groningen tijdens de commissievergadering Beheer en Verkeer. Lees verder

Fietsers voorrang oversteek Eikenlaan voorkeur college Groningen

groningen-selwerd-eikenlaan-oversteek-1Gisteravond werd in de commissie beheer en verkeer van de gemeente Groningen de verbetering van de Slimme Routes besproken. Voor de zomer is het voornemen een verbeterde oversteek aan de Eikenlaan te realiseren waarbij de dagelijks 17.000 passerende fietsers voorrang krijgen en het fietspad door het park Selwerd wordt verbreedt. Lees verder

Een stad met ambitie maar waar blijft uitvoering

park selwerd - slimme route-1Het waren maar liefst vijfenzeventig inzendingen van deelnemers aan de prijsvraag slimme route werd gemeld op 14 november 2013. De winnaars lichten hun eigen ideeën toe zoals kunst langs de route, invoegstroken aan de Zernikelaan, het stoplicht Elzenlaan/Eikenlaan laten knipperen, een breder fietspad Park Selwerd en oplossingen bij de Planetenlaan. Winnaar werd het idee om meer kunst langs de route te plaatsen in Park Selwerd en mocht toen met een nieuwe fiets naar huis. Lees verder

Geen rotonde Zonnelaan, geen kunst Slimme Route Jaagpad Paddepoel

De gemeente gaat bij de aansluiting van de noordelijke ringweg op de Zonnelaan bij Zernike stoplichten plaatsen. De grote aantallen fietsers van en naar het Zernike Campus veroorzaken hier doorstromingsproblemen voor auto- en busverkeer en veiligheidsproblemen voor fietsers. De gemeente ziet een oplossing in het wegnemen of verminderen van de conflicten tussen auto en fietsers door met een beperkte reconstructie van de kruisingen en de plaatsing van verkeerslichten als oplossing. Lees verder

Blij met het stoepje maar geen respect voor rouwstoet crematorium

groningen-zernike-crematoriumlaan-1Sinds kort is een stoep aangelegd tegenover de parkeerplaats van het crematorium. Vele bewoners uit de wijk Paddepoel zijn er blij mee, want je kunt nu veilig wandelen richting Zernike en niet zoals in het recente verleden wandelend tussen alle fietsers met een onveiligheidsgevoel. Lees verder

Steeds meer studenten mijden Zonnelaan

groningen-paddepoel-zernike-slimme route-3De gemeente gaat ook dit jaar in de KEI-week fietsers verleiden om een andere fietsroute naar Zernike te kiezen. Deze routes zijn sneller en aantrekkelijker. Maar net zo belangrijk is dat fietsers door de alternatieve routes de Zonnelaan mijden. Dit bevordert de doorstroming op de Noordelijke Ringweg beweerd de gemeente Groningen. Lees verder