Steeds meer studenten mijden Zonnelaan

groningen-paddepoel-zernike-slimme route-3De gemeente gaat ook dit jaar in de KEI-week fietsers verleiden om een andere fietsroute naar Zernike te kiezen. Deze routes zijn sneller en aantrekkelijker. Maar net zo belangrijk is dat fietsers door de alternatieve routes de Zonnelaan mijden. Dit bevordert de doorstroming op de Noordelijke Ringweg beweerd de gemeente Groningen. Ondernemers ondervinden de gevolgen en dat is iets wat verzwegen wordt. Jammer voor ondernemend Paddepoel.

Na een eerdere promotiecampagne blijkt dat fietsers Zernike goed weten te vinden via de alternatieve routes. Terwijl het totaal aantal fietsers van en naar Zernike met 13% toenam, daalde juist het aantal fietsers op de Zonnelaan. Dit betekent dat automobilisten die de Noordelijke Ringweg verlaten makkelijker de Zonnelaan op kunnen rijden. Ze ondervinden weinig hinder meer van fietsers die hier voorrang hebben.

steden nederland, groningen, selwerdAlternatieve routes
De ene alternatieve fietsroute gaat via het Jaagpad langs het Reitdiep. De andere loopt via de Bessemoerstraat, het Wilgenpad en Park Selwerd. De routes komen uit de koker van een klankbordgroep met daarin vertegenwoordigers van de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool, de lokale fietsersbond en studenten. Wij merker hierbij op dat door de enorme toename de veiligheid niet de hoogste prioriteit heeft en dat is te betreuren. De donkere oversteek aan de drukke Eikenlaan verdiend een hogere prioriteit.

Studenten
Omdat nieuwe studenten nog niet zo goed de weg weten, bleken zij de ideale doelgroep. Via onder meer markeringen, een eigen website en Facebook wees de klankbordgroep hen in de KEI-week van 2013 op de nieuwe routes. Dat gaat dit jaar opnieuw gebeuren. Daar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *