Huiskamerteams inzet voor ruimen zwerfafval

mensen-zwerfvuil-zonnelaan-1De gemeente krijgt extra geld in de strijd tegen zwerfafval. Dit geld mag de stad niet inzetten voor de gebruikelijke schoonmaakwerkzaamheden. Bij de besteding zoekt de gemeente vooral de samenwerking met bewoners.

 

Veel mensen ergeren zich aan zwerfafval op straat. De gemeente doet al een heleboel om dit probleem aan te pakken. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het ministerie van Infrastructuur & Milieu en de verpakkingsindustrie hebben nu afspraken gemaakt over het voorkomen en aanpakken van zwerfvuil. Daardoor komt er voor de gemeente vanaf 2015 tot en met 2022 jaarlijks 3 ton extra beschikbaar.

Winkelcentra
Het plan is om met dit geld eigen initiatieven van bewoners om zwerfvuil aan te pakken te ondersteunen. Verder gaat de gemeente na of er ook in het Noorderplantsoen en in de winkelcentra van wijken ‘huiskamerteams’ kunnen komen. Daarbij geldt het huiskamerteam in de binnenstad als voorbeeld. Tot slot wil de gemeente het extra geld inzetten voor innovatie in het schoonmaken van de stad.

Voorkomen
De gemeente werkt deze punten dit jaar uit in concrete plannen. De bedoeling is om mensen positief uit te dagen. Dit zorgt voor een schonere omgeving. En tot meer tevredenheid en betrokkenheid van burgers bij hun leef-, werk-, en woonomgeving. Uiteindelijk leidt dit ook tot het voorkomen van zwerfafval.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *