Geen zorgen in Groningen over opvangcapaciteit crisisgezinnen

groningen-centrum-boteringestraat-sp kantoor-1We maken ons zorgen over de crisis en dan vooral hen die het zo treffen. Belangstellend volgden we de SP die vragen inzake noodopvang gezinnen in crisissituaties aan het college van Groningen had gesteld. Uit navraag van de gemeente bij Stichting Huis  & en Toevluchtsoord en Zienn blijkt sinds enige maanden een stijging van het  aantal aanvragen.

Gemiddeld zijn er vijf aanvragen per half jaar, het afgelopen halfjaar waren dit er zo’n  tien gezinnen, variërend van volledige gezinnen en alleenstaande ouders met één of vier kinderen.

De locaties vrouwenopvagn kennen een stijgende vraag welke niet geheel is te onderbouwen. Door intensieve samenwerking met collega instellingen lukt het nog steeds iedereen te plaatsen.

Het college verschilt van mening met de SP fractie om het aantal opvangmogelijkheden met spoed te verhogen. Het college heeft corporatie verzocht in de gaten te houden of het aantal huisuitzettingen toeneemt en is stichting Huis & Toevluchtsoord en Zienn gevraagd na te gaan wat de reden is dat gezinnen zich tot de opvang wenden. Mocht er een trend ontstaan dat gezinnen zich tot de opvang wenden of dat de gegeven informatie daar aanleiding toe geeft, dan zal het college  dit onderzoeken en zo nodig maatregelen treffen. Het college is van mening dat er beter ingegrepen kan worden aan de voorkant, voorkoming van gezinnen in de opvang, dan aan de achterkant, het inkopen van extra opvang mogelijkheden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *