Geen zorgen in Groningen over opvangcapaciteit crisisgezinnen

groningen-centrum-boteringestraat-sp kantoor-1We maken ons zorgen over de crisis en dan vooral hen die het zo treffen. Belangstellend volgden we de SP die vragen inzake noodopvang gezinnen in crisissituaties aan het college van Groningen had gesteld. Uit navraag van de gemeente bij Stichting Huis  & en Toevluchtsoord en Zienn blijkt sinds enige maanden een stijging van het  aantal aanvragen. Lees verder