Gemeente start initiatief om dancewereld te helpen

groningen-centrum-stadhuis-va-gelkingestr-1.jpgDe gemeente gaat organisatoren in de dancewereld bij elkaar brengen en helpen om meer te netwerken. Dat levert een bijdrage aan nieuwe initiatieven en vernieuwingen in deze sector. Ook onderzoekt de gemeente of leegstaande gebouwen benut kunnen worden voor de dance-industrie.

B&W doen deze aanbevelingen aan de gemeenteraad. De raad vroeg eerder dit jaar om te investeren in de dancesector die economisch belangrijk is voor de stad. De dance-industrie stuit soms op regels en belemmeringen. Het college heeft daarom een analyse gemaakt van de dance-industrie aan de hand van interviews met en een enquête onder dance-organisatoren in de stad. Daarin blijft overigens aandacht voor geluidsoverlast en leefbaarheid.

Accountmanager
Naast het stimuleren van netwerken en het zoeken naar leegstaande panden doet het college in de analyse nog een aantal andere aanbevelingen. Zo komt er een vaste accountmanager bij de gemeente die de contacten met de dance-industrie onderhoudt. Verder maakt de gemeente locatieprofielen van de 20 belangrijkste locaties in de stad waar dancefeesten kunnen plaatsvinden. Hierdoor weten organisatoren beter welke muziekinstallatie zij mogen gebruiken om geluidsoverlast te beperken.

Onderzoek
De gemeente gaat deze locatieprofielen ook op de website plaatsen. Hier moeten organisatoren eveneens alle informatie gaan vinden over de eisen die de gemeente aan evenementen stelt. Tot slot willen B&W in samenwerking met de dancesector, bedrijven, de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool onderzoek stimuleren. Hierbij gaat het over het zoeken naar mogelijkheden om de geluidsoverlast van dance-evenementen te verminderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *