Snelle verbetering fietsroutes van en naar de stad

transport-fietsen-sem cycle-3Het college van B&W wil zo snel mogelijk investeren in het verbeteren van fietsroutes van en naar de stad. Het gaat om het fietspad langs de Noordelijke Ringweg en het fietspad langs de spoorlijn Groningen-Sauwerd.

Deze regionale fietssnelwegen moeten aansluiten op het stedelijk fietsnetwerk. Ook is geld nodig voor het verbeteren van ‘slimme’ fietsroutes naar Zernike en een betere doorstroming op de aansluiting tussen Noordelijke Ringweg en de Zonnelaan/Zernikelaan. Bovendien wil de gemeente de voorzieningen voor fietsers op P+R-terreinen verbeteren.

Bereikbaarheid
In totaal is met de aanpassingen 3 miljoen euro gemoeid waarvoor B&W de raad om een krediet vragen. Het geld moet komen uit een regionaal investeringsprogramma om de bereikbaarheid van Groningen te verbeteren. Het gaat om de eerder geactualiseerde regiovisie Groningen-Assen en de daarbij horende netwerkanalyse. De nadruk hierin ligt op verbetering van het openbaar vervoer.

Knelpunten autoverkeer
Voor de toekomstige oplossing van een aantal knelpunten voor autoverkeer is 6 ton vereist. Met dit geld moet onder de andere de doorstroming op de Laan Corpus den Hoorn verbeteren. Ook onderzoekt de gemeente de bereikbaarheid van het UMCG via de route Europaweg-Sontweg-Berlagebrug-Damsterdiep. Verder zijn er plannen voor een doorsteek tussen Pop Dijkemaweg en Oostersluis. Tevens moet de doorstroming bij de op- en afritten van de A7 naar Hoogkerk verbeteren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *