Gemeenteraad Groningen debatteert over begroting 2016

groningen-centrum-grote markt-stadhuis-1De gemeenteraad debatteert woensdag 11 november over de gemeentebegroting. De conceptbegroting met de plannen van het college van burgemeester en wethouders (B&W) voor 2016 gaat over een kleine 1 miljard euro.
De gemeenteraadsvergadering begint woensdag vanwege de veelheid aan onderwerpen in de begroting al om 15.00 uur in het stadhuis op de Grote Markt. De ‘Begrotingsraad’ is openbaar en ook online live te volgen via www.groningen.nl/gemeenteraad. Op deze website van de gemeenteraad is ook de publieksvriendelijke, doorklikbare begroting te vinden. Daar zijn ook de eerste, korte reacties van de fractievoorzitters van alle politieke partijen te vinden.

Bezuiniging
“De begroting is optimistischer dan in voorgaande jaren”, aldus B&W. “Inwoners en bezoekers besteden weer meer geld, wat de ontwikkeling van Stad ten goede komt.” Wethouder van Financiën Ton Schroor zei tijdens de presentatie van de begroting begin oktober dat de toekomst er optimistisch uitziet, maar dat er punten van zorg blijven. “In deze begroting staan de ambities uit het coalitieakkoord ‘Voor de Verandering’ recht overeind en hebben we de afgesproken bezuiniging van 10,6 miljoen euro gerealiseerd. We zien groei, maar dat betekent niet dat we nu zonder zorgen zijn.”

Schroor wist toen ook nog niet dat de gemeente Groningen volgend jaar 17 miljoen euro minder van het Rijk krijgt om de bijstandsuitkeringen te betalen. Dat levert een negatief effect op de begroting van 14,5 miljoen euro op. Het college wil voor de oplossing hiervan een beroep doen op de zogeheten ‘reserve bovenwijkse voorzieningen’. B&W: “Met deze voorgestelde oplossing voorkomen we een daling van het niveau weerstandsvermogen zoals in de concept-gemeentebegroting gepresenteerd.” Ook deze voorgestelde oplossing komt aan de orde tijdens het Begrotingsdebat.

groningen-helpman-de papiermolen-baas hond zwemmen-8Papiermolen
Zoals in het coalitieakkoord al is aangegeven, investeert het college in 2016 20 miljoen euro in de Stad. Daarnaast is er geld voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van sport en duurzaamheid, zoals de renovatie van openluchtbad De Papiermolen, de bouw van Sporthal Europapark en investeren in geothermie. B&W heeft voor 2016 5,7 miljoen euro gereserveerd voor het zogeheten gebiedsgericht werken om als gemeente samen met betrokkenen in de wijken activiteiten en initiatieven van de grond te krijgen.

selwerderhof -14Begrafenisrechten
Op de agenda van het begrotingsdebat staat ook de Tarievennota met de tarieven voor bijvoorbeeld de OZB, afvalstoffenheffing, hondenbelasting en parkeren bij automaten. De woonlasten blijven volgens het college stabiel. De begrafenisrechten en precariobelasting voor ondernemers met winkeluitstallingen gaan omhoog. Woensdagavond, aan het eind van het begrotingsdebat, stelt de gemeenteraad de definitieve begroting en de Tarievennota vast. Al dan niet met wijzigingen op grond van keuzes van de raad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *