Gemeenteraad Groningen in debat over Groninger Forum

Sunset Martinitoren-6493De Groningse gemeenteraad komt woensdag 27 mei in een lange vergadering bijeen. De vergadering is opgesplitst in twee gedeelten. Om 15.00 uur begint het deel over de Gemeenterekening 2014. Na de pauze, om 19.30 uur, begint de reguliere vergadering met onder meer een zogeheten interpellatiedebat over het Groninger Forum.

De gemeenteraadsvergadering begint om 15.00 uur in het stadhuis op de Grote Markt. De vergadering is openbaar en ook online live te volgen via www.groningen.nl/gemeenteraad. Op deze website van de gemeenteraad zijn de volledige agenda en alle vergaderstukken te bekijken.In het eerste gedeelte debatteert de raad over de Gemeenterekening 2014 die ter vaststelling op de agenda staat. In de Gemeenterekening legt het college van B&W verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële resultaten over het afgelopen jaar. De gemeente sloot het boekjaar 2014 af met een positief resultaat van 3,4 miljoen euro. “Dit gunstige resultaat is tot stand gekomen in een jaar waarin nog geen herstel van de economie te zien was in Groningen”, lichten B&W toe. “Maar waar het behoedzaam ingezette beleid van het college om te investeren wel resultaat liet zien.”

Om 19.30 uur gaat de raad verder met de reguliere vergadering om te debatteren en besluiten te nemen over voorstellen van het college van B&W. Het avondprogramma begint met een zogeheten interpellatiedebat over het Groninger Forum. Het debat is aangevraagd door de Stadspartij. Deze fractie heeft vragen over het bericht in de media dat delen van het Groninger Forum mogelijk gesloopt moeten worden om de constructie van het Forum aardbevingsbestendig te maken. Fractievoorzitter Amrut Sijbolts wil onder meer van het college weten of  “een stopoptie” onderdeel zou moeten uitmaken van de onderhandelingen met de NAM. “Stoppen zou namelijk wel eens voor iedereen de goedkoopste optie kunnen zijn.”

groningen-oosterpoort-frederiksplein-parkeerpinautomaten-4De raad neemt verder besluiten over onder meer de invoering van betaald parkeren op zon- en feestdagen en 1,2 miljoen euro voor een project met aardwarmte in de Stad. De raad debatteert ook over het programma ‘Groningen geeft energie 2015-2018’ met de aangescherpte ambities en strategische keuzes van B&W om de doelstelling van een energieneutraal Groningen in 2035 te halen. Daarnaast besluit de gemeenteraad over de herziening van de adviesstructuur van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). B&W wil de subsidie van de huidige adviesraden Ouderenraad, Adviesraad voor het Gehandicaptenbeleid en het WMO-platform stopzetten. Het geld dat vrijkomt moet dan naar het opzetten van een nieuwe vorm van advisering gaan.

steden nederland, groningen, oosterpoortwijkFC Groningen
Spannend wordt de bespreking van het raadsvoorstel van B&W over de afkoop voor 5,7 miljoen euro van de onderhoudsbijdrage aan de Euroborg. Dat bedrag kan worden doorgeleend aan FC Groningen. De club kan daarmee zijn financiële positie verbeteren. Een aantal partijen is kritisch over de afkoop van de onderhoudsbijdrage. De vraag is of er een meerderheid voor het voorstel voor afkoop is. De raad neemt woensdag een besluit.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.