Financiële situatie op agenda gemeenteraad

groningen-centrum-stadhuis-raadszaal-7432De gemeenteraad van Groningen vergadert woensdag 24 april onder andere over de renovatie van Sportcentrum Kardinge. Ook het rapport van de onderzoekscommissie Cohen naar ‘project X’ in Haren staat op de agenda. Verder wordt een verordening besproken waarin sanctieregels tegen uitkeringsmisbruik worden vastgelegd.

De raad praat ook over de huidige financiële situatie van de stad.
De vergadering is openbaar en start om 16.30 uur in het stadhuis. De vergadering is live te
volgen via: groningen.nl/gemeenteraad.
Renovatie Sportcentrum Kardinge
De raad bespreekt het voorstel om Sportcentrum Kardinge dit jaar grootschalig te renoveren en uit te breiden. Als de plannen doorgaan wordt een nieuwe sporthal gerealiseerd in samenwerking met het Alfa-college. Bijzonder is dat het centrum een energievoorziening krijgt met onder andere een biomassa-installatie die gevoed wordt met gemeentelijk groenafval. Hiermee kunnen het energieverbruik en de CO2-uitstoot met 50% worden verminderd.

Rapport Cohen
Op verzoek van een aantal fracties staat de verkenning van het rapport Cohen naar ‘project X’ in Haren op de agenda. Na bespreking in de raadscommissie vorige week zal er doorgepraat worden over de rol van de burgemeester, de veiligheidsregio en het functioneren van de politieorganisatie. Ook willen de fracties geïnformeerd worden over de uitkomst van het gesprek dat burgemeester Rehwinkel naar aanleiding van de rellen in Haren had met andere burgemeesters uit de politieregio Noord- Nederland.
Boetes bij uitkeringsmisbruik
Vanaf 1 januari 2013 is een aantal wetten in werking gestreden om misbruik van uitkeringen harder aan te pakken. Wanneer aanvragers en ontvangers van een uitkering geen juiste informatie aanleveren, worden boetes opgelegd. Elke gemeente heeft een zekere beleidsvrijheid in de wijze waarop de boetes geïnd worden. Het college stelt de gemeenteraad een werkwijze voor waarin bij het innen rekening gehouden wordt met de financiële situatie en persoonlijke omstandigheden van de betrokkenen.
Financiële situatie gemeente Groningen
Zowel binnen het college als de gemeenteraad leven grote zorgen over de knelpunten in de toekomstige gemeentebegrotingen. Ter voorbereiding op de voorjaarsbrief informeert het college de raad over de huidige financiële stand van zaken en verwachtingen. De financiële opgaven zijn zo groot dat vergaande maatregelen nodig zullen zijn om elk jaar tot een sluitende begroting te komen. Momenteel worden bezuinigingsmogelijkheden door het college in kaart gebracht. De gemeenteraad wordt in de komende voorjaarsbrief geïnformeerd over de uitwerking van de bezuinigingsmogelijkheden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *