Tunnel de juiste visie voor veilige oversteek Eikenlaan | Actualiteitendebat

Morgen, woensdag 4 oktober, houdt de gemeenteraad van Groningen om 16.00 uur een zogeheten actualiteitendebat. Onderwerp is onder meer de verkeerssituatie op de Eikenlaan. Een al jaren besproken onderwerp waar fietsers nu voorrang hebben op het overige verkeer. Dat draai je niet zo maar terug. Hoe laat je dagelijks 18000 fietsers wachten. Nee, daar horen passende maatregelen bij zeggen velen in de wijk. Los het op met een tunnel en zorg voor een op en afrit ringweg Selwerd en duw ons deze ellende niet door de strot. Lees verder

Open Raad nieuw experiment in Groningen

Raadsleden adopteren goede ideeën van Stadjers
groningen-centrum-grote markt-vlaggen stadhuis (1 van 1)

 De gemeenteraad van Groningen gaat iets nieuws doen: de Open Raad. In de Open Raad bepalen niet politici de agenda, maar de Stadjers. Inwoners van Groningen kunnen in de Open Raad op zaterdagmiddag 12 november hun ideeën voor hun straat, wijk of voor de hele Stad vertellen. Raadsleden kunnen deze plannen adopteren. Om mee te denken en mee te helpen om ze ook echt uit te voeren. Lees verder

Den Oudsten ontvangt zijn gasten

politiek, installatie  den oudstenBurgemeester Peter den Oudsten zit op woensdag 18 februari voor de eerste keer de gemeenteraad van Groningen voor. De gemeenteraad nodigt Stadjers uit om als gast van de Raad de eerste raadsvergadering onder leiding van de nieuwe burgemeester mee te maken. Den Oudsten werd in januari burgemeester van Groningen en is daarmee ook de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad. Lees verder

Commissies raad Groningen over bezuinigingen opvang en Hoofdstation

Impressie van hoe de voetgangerstunnel op het Hoofdstation er mogelijk uit komt te zien, kijkend richting de zuidentree.

Impressie van hoe de voetgangerstunnel op het Hoofdstation er mogelijk uit komt te zien, kijkend richting de zuidentree.

De bezuinigingen bij opvangstichting Het Kopland en de plannen voor het Hoofdstation staan op de agenda van commissievergaderingen van de Groningse gemeenteraad op woensdag 4 februari. Het Kopland komt aan de orde bij de commissie Onderwijs en Welzijn om 16.30 uur. De raadscommissie Ruimte en Wonen debatteert vanaf 20.00 uur over onder meer het Hoofdstation en de woonschepenhaven. Lees verder

Gemeenteraad praat met sportclubs over toekomst sport in Stad

sportpark de parrel (1 van 1)Openbare “expertmeeting” over sport op donderdag 22 januari

Waar moet het met de sport in de stad Groningen naartoe? Wat zijn de problemen waar de Groningse sportverenigingen mee worstelen? En hoe worden de clubs serieuze gesprekspartners voor de gemeente? Dat zijn vragen die donderdagavond 22 januari in het stadhuis aan de orde komen tijdens een zogeheten “expertmeeting” van de Groningse gemeenteraad over sport. Lees verder

Tunnel Paterswoldseweg en Participatiewet in commissies gemeenteraad

groningen-centrum-stadhuis-raadszaal-grote markt-1De tunnel onder de Paterswoldseweg en gevolgen van de Participatiewet voor Groningen zijn twee onderwerpen die deze week in commissievergaderingen van de gemeenteraad aan de orde komen. De Participatiewet staat op de agenda van de raadcommissie Werk en Inkomen van woensdag 10 september die om 16.30 uur begint. De commissie Beheer en Verkeer behandelt ’s avonds vanaf 20.00 uur onder meer het plan voor een tunnel onder de Paterswoldseweg. Lees verder

Gemeenteraad organiseert gesprek plannen Ring Zuid

groningen zuidelijke ringweg-1De besluitvorming rond het project Aanpak Ring Zuid is in een beslissende fase terecht gekomen. Eind juni stelt de Stuurgroep – bestaande uit vertegenwoordigers van Rijk, Provincie en Gemeente – een definitief advies op aan de minister voor wat betreft het tracébesluit en aan het college voor wat betreft de inrichtingsplannen en de omgevingsvergunning Helperzoomtunnel. Het college van B&W heeft onlangs een brief aan de gemeenteraad gestuurd over de stand van zaken en de richting waarin nu wordt gedacht. Lees verder

Gemeenterekening en Martiniplaza op agenda gemeenteraad

groningen-centrum-stadhuis-raadszaal-7432Op woensdag 28 mei vergadert de gemeenteraad vanaf 15.00 in de nieuwe raadzaal van het Stadhuis. De raad bespreekt dan de gemeenterekening over 2013. Daarmee wordt verantwoording afgelegd over het in 2013 gevoerde beleid en over de besteding van de middelen door de gemeente. Voorafgaand aan de bespreking van de rekening komt een voorstel over Martiniplaza aan de orde. Voorgesteld wordt om 6,6 miljoen euro uit te trekken voor achterstallig onderhoud bij Martiniplaza. Lees verder

Nieuwe gemeenteraad Groningen beëdigd

Installatie nieuwe raad-7205Vanmiddag is de nieuwe gemeenteraad beëdigd. Twintig nieuwe raadsleden traden toe tot de gemeenteraad van Groningen. De nieuwe raad, met een behoorlijke uitbreiding van D66 leden, gaat de komende vier jaar met frisse moed aan de slag. Lees verder

Gemeenteraad over sportaccommodaties, armoedebeleid en jongerenhuisvesting Zonnelaan

groningen-centrum-stadhuis-raadszaal-7432De raad vergadert woensdag 19 februari vanaf 16:30 in de nieuwe raadzaal van het Stadhuis. Via gemeente.groningen.nl/gemeenteraad is de vergadering live te volgen en zijn de volledige agenda’s en stukken te bekijken. Lees verder