Tunnel de juiste visie voor veilige oversteek Eikenlaan | Actualiteitendebat

Morgen, woensdag 4 oktober, houdt de gemeenteraad van Groningen om 16.00 uur een zogeheten actualiteitendebat. Onderwerp is onder meer de verkeerssituatie op de Eikenlaan. Een al jaren besproken onderwerp waar fietsers nu voorrang hebben op het overige verkeer. Dat draai je niet zo maar terug. Hoe laat je dagelijks 18000 fietsers wachten. Nee, daar horen passende maatregelen bij zeggen velen in de wijk. Los het op met een tunnel en zorg voor een op en afrit ringweg Selwerd en duw ons deze ellende niet door de strot. Hiermee wordt bereikt dat alle scholieren en studenten en de bezoekers van de Parrel veilig op weg kunnen naar hun bestemming. Een lang gekoesterde wens, immers de Slimme Fietsroute was een niet aangekondigde actie en niet goed doordacht. Het debat is op de publieke tribune te volgen maar ook live op internet groningen.raadsinformatie.nl
Raadsleden kunnen een actualiteitendebat aanvragen als zij willen dat de voltallige gemeenteraad urgente onderwerpen bespreekt die niet kunnen wachten tot de volgende geplande raadsvergadering. In dit geval zijn dat Wim Koks (SP) en de fractievoorzitters Marjet Woldhuis (100% Groningen) en Gerjan Kelder (Partij voor de Dieren).

Voorrang op auto’s
Deze raadsleden willen het hebben over de veranderde verkeerssituatie op de Eikenlaan en de Eendrachtskade en de effecten op de doorstroming van het openbaar vervoer en de verkeersveiligheid. Op de Slimme Fietsroute naar Zernike over de Eikenlaan hebben fietsers sinds enige weken voorrang op auto’s. De raadsleden halen een brief van het OV-cliëntenplatform aan. Dat constateert dat bussen door vertraging aansluitingen niet halen. Onvrede van passagiers komt bij de buschauffeurs terecht.

De drie raadsleden willen onder meer van burgemeester en wethouders weten hoe zij aankijken tegen de effecten van “de fietser in de voorrang” op de doorstroming en de verkeersveiligheid. Ze willen ook van het college weten of er al ongelukken op de Eikenlaan en de Eendrachtskade zijn geweest en wat de oorzaken daarvan waren. Een actualiteitendebat duurt hooguit een uur. Fractievoorzitter Amrut Sijbolts van de Stadspartij heeft vorige week ook schriftelijke vragen over de situatie op de Eikenlaan gesteld.

Casinobrand
Het actualiteitendebat is woensdag niet de enige vergadering van de raad. Er zijn die dag ook nog drie vergaderingen van commissies van de gemeenteraad. De commissie Financiën en Veiligheid begint om 13.00 uur in de oude raadzaal. Op de agenda onder meer een brief van burgemeester Peter de Oudsten met een terugblik op de Casinobrand op 27 augustus en de leerpunten van de brand.

Verder bespreekt de commissie de spelregels van de Coöperatieve Wijkraad. Die begint volgend jaar in de Oosterparkwijk. Een wijkraad met een aantal raadsleden en gelote wijkbewoners krijgt de bevoegdheid te beslissingen over zaken die de wijk aangaan. In de spelregels staat ook dat de gemeenteraad en het college zich in principe aan de beslissingen van deze wijkraad committeren en die ook uitvoeren. De Wijkraad met gelote wijkbewoners is één van de vijf Groningse experimenten op het gebied van vernieuwing van de lokale democratie.

Chronisch zieken
Na het actualiteitendebat begint de raadscommissie Onderwijs en Welzijn (ongeveer 17.00 uur). Die gaat onder meer over de zogeheten meerkostenregeling. Dat is de financiële compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen en hoge zorgkosten. Omdat een grotere groep dan verwacht gebruik maakt van deze regeling, dreigt overschrijding van het budget. Het college stelt voor een eigen risico in te voeren.

Een ander onderwerp is het ‘sociaal domein’. Daarbij komt onder meer het cliëntervaringsonderzoek over 2016 aan de orde. Verder bespreekt de commissie het B&W-voorstel om ruim 600.000 euro uit te trekken voor financiering van de Groningse bed-bad-broodvoorziening tot eind dit jaar. ’s Avonds om 20.00 uur vergadert nog de raadscommissie Ruimte en Wonen. Daar staat één groot onderwerp op de agenda: het grondbeleid van de gemeente.

Live te volgen
Ook de drie raadscommissies zijn vrij toegankelijk en ook live online te volgen via www.groningen.raadsinformatie.nl.

 

Open Raad
Verder is deze week de aanmelding van de tweede Open Raad van de gemeenteraad begonnen. De raad nodigt Stadjers weer uit om met hun ideeën voor hun eigen straat, buurt, wijk of de hele stad te komen. De bedenkers van de tien interessantste, zinvolste, origineelste of meest vernieuwende ideeën mogen die tijdens de Open Raad in het stadhuis op zaterdagmiddag 4 november toelichten.

Raadsleden kunnen dan net als bij de eerste Open Raad deze initiatieven adopteren. Zo proberen ze de initiatiefnemers te helpen de ideeën ook echt uit te voeren. Aanmelden kan tot 24 oktober via gemeente.groningen.nl/openraad.

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *