Tunnel Paterswoldseweg en Participatiewet in commissies gemeenteraad

groningen-centrum-stadhuis-raadszaal-grote markt-1De tunnel onder de Paterswoldseweg en gevolgen van de Participatiewet voor Groningen zijn twee onderwerpen die deze week in commissievergaderingen van de gemeenteraad aan de orde komen. De Participatiewet staat op de agenda van de raadcommissie Werk en Inkomen van woensdag 10 september die om 16.30 uur begint. De commissie Beheer en Verkeer behandelt ’s avonds vanaf 20.00 uur onder meer het plan voor een tunnel onder de Paterswoldseweg.

De twee vergaderingen zijn in de oude raadzaal van het stadhuis en zijn openbaar. Ze zijn ook online via www.groningen.nl/gemeenteraad live te volgen. Op deze website van de gemeenteraad zijn de volledige agenda’s en alle vergaderstukken te bekijken.

Initiatiefvoorstel verlaging loonkosten
Welke keuzes maakt de Groningse politiek bij de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015? Daar gaat de commissie Werk en Inkomen het over hebben. De uitvoering van deze wet is één van de taken die gemeenten er van het Rijk bijkrijgen, terwijl ze er minder geld voor krijgen. Het college van B&W wil met de gemeenteraad van gedachten wisselen over de keuzes die Groningen rond de nieuwe wet moet maken. De commissie bespreekt ook het initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren over de verlaging van de loonkosten voor ondernemers in de Stad. Volgens deze partij kunnen ondernemers, als de gemeente de loonheffingen voorschiet, met minder risico en kosten personeel aannemen.

‘Economie-minded’
De commissie bespreekt ook de werkgelegenheidsambities van het college voor de komende vier jaar. B&W willen de werkgelegenheid in de Stad zo snel mogelijk terugbrengen naar het niveau van voor de crisis: 135.000 Stadjers die werk hebben. Ze willen anders met het bedrijfsleven samenwerken en een gemeentelijke organisatie die meer ‘economie-minded’ is. Een voorbeeld daarvan zijn de plannen voor bedrijventerreinen waaronder Westpoort en kantoorlocaties in de stad: minder eisen aan ondernemers en meer maatwerk. Deze plannen worden ook besproken.

Tunnelontwerp
’s Avonds komt in de commissie Beheer en Verkeer het plan voor de tunnel onder de Paterswoldseweg aan de orde. De tunnel moet extra sneltreinen tussen Groningen en Leeuwarden en een busbaan naar het Hoofdstation mogelijk maken. Door suggesties en ideeën van omwonenden is het oorspronkelijke tunnelontwerp al aangepast. Verder staat opnieuw de aanpak van de Zuidelijke Ringweg op de agenda. De afhandeling van moties van de gemeenteraad over onder meer snelheid en luchtkwaliteit komen aan de orde. Ook wil de commissie spreken over de ophef vanwege de geplande breedte van de tunnel en uitspraken van staatssecretaris Mansveld over luchtkwaliteit. B&W verwachten eind dit jaar de aanbestedingsprocedure te kunnen beginnen voor de aanpak van de Zuidelijke Ringweg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *