Gemeenterekening en Martiniplaza op agenda gemeenteraad

groningen-centrum-stadhuis-raadszaal-7432Op woensdag 28 mei vergadert de gemeenteraad vanaf 15.00 in de nieuwe raadzaal van het Stadhuis. De raad bespreekt dan de gemeenterekening over 2013. Daarmee wordt verantwoording afgelegd over het in 2013 gevoerde beleid en over de besteding van de middelen door de gemeente. Voorafgaand aan de bespreking van de rekening komt een voorstel over Martiniplaza aan de orde. Voorgesteld wordt om 6,6 miljoen euro uit te trekken voor achterstallig onderhoud bij Martiniplaza.

Ook komt er een voorstel aan de orde om 14 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de aanleg van het laatste deel van de Hoogwaardig Openbaar Vervoer-as (HOV-as) van Hoogkerk naar het Hoofdstation.

Via gemeente.groningen.nl/gemeenteraad is de vergadering live te volgen en zijn de volledige agenda’s en alle vergaderstukken te bekijken.

Gemeenterekening 2013
De raad trekt ruim de tijd uit voor de bespreking van de gemeenterekening 2013. In dat  document verantwoordt het college van B&W niet alleen alle gemeentelijke inkomsten en uitgaven over 2013, maar vooral ook de beleidsresultaten van het afgelopen jaar. Uit de rekening blijkt dat er een positief resultaat van 6,6 miljoen euro is gerealiseerd. Met een raadsvoorstel bij de rekening doet het college voorstellen voor de besteding van dat resultaat. Het gaat onder andere om het versterken van het weerstandsvermogen, waarmee risico’s in de toekomst kunnen worden opgevangen. Ook wordt er aan de raad voorgesteld om een invoeringsbudget beschikbaar te stellen met het oog op de vernieuwingen in het sociale domein.

groningen-martiniplaza-1Martiniplaza
Aan de raad wordt voorgesteld om 6,6 miljoen euro uit te trekken voor de aanpak van achterstallig onderhoud bij Martiniplaza. Uit onderzoek van een technisch bureau blijkt dat dit noodzakelijk is. Tegelijk stellen B&W voor om een verkennend onderzoek uit te voeren naar een nieuw gebouwencomplex voor beurzen, congressen, entertainment en sport. Volgens het college is dit nodig omdat de kwaliteit van Martiniplaza, de afstand tot de binnenstad en de in de directe nabijheid aanwezige hotelfaciliteiten te wensen overlaten.

Veertienmiljoen euro gevraagd voor laatste deel HOV-as west
De HOV-as west vanaf Hoogkerk is voor het grootste deel voltooid, maar het laatste, en misschien wel lastigste deel, vanaf de Paterswoldseweg tot aan het Hoofdstation moet nog. Het college stelt voor om hiervoor 14 miljoen euro uit te trekken aan de hand van een concrete uitwerking. Daarbij loopt de busbaan parallel aan het spoor, onder het Emmaviaduct door en sluit uiteindelijk daarop aan. Daarbij wordt al rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen in het Stationsgebied.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *