Ganzenakkoord in Groningen

natuur, vogelsHet is natuurorganisaties en boeren gelukt om onder leiding van gedeputeerde Henk Staghouwer een akkoord te sluiten over ganzen. Het doel van het akkoord is om ervoor te zorgen dat de verschillende ganzenpopulaties in stand blijven, maar dat de schade die zij veroorzaken niet toeneemt. Dat gebeurt door foerageergebieden aan te wijzen en afspraken te maken wanneer en waar ganzen met rust gelaten worden of juist verstoord mogen worden. In het akkoord staan afspraken voor een periode van zes jaar.

natuur-vogels, rotsganzen-lauwersmeer -2Instemming van boeren- en natuurorganisaties

Het akkoord krijgt de instemming van de boerenorganisaties LTO-Noord en BoerenNatuur en de natuurorganisaties Het Groninger Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Zij zijn het eens over de periode waarin verschillende ganzensoorten rust krijgen om te kunnen overwinteren en over de hoogte van de vergoedingen die boeren krijgen voor schade aan hun gewassen.

Landelijk ganzenakkoord

Het akkoord stoelt op het landelijke ganzenakkoord, dat er eerder dit jaar niet doorheen kwam. ‘We hebben er een Gronings accent aan gegeven,’ zegt gedeputeerde Staghouwer. Hij hechtte eraan dat de nieuwe afspraken financieel gezien geen open einde hebben. Dat is gelukt. ‘Er is over een periode van zes jaar zo’n drie miljoen euro beschikbaar om de stand van de ganzen in Groningen en de schadevergoedingen te regelen. We gaan ervan uit dat het daar voor kan.’

Gewasschade beperken

Ook over het afschieten van ganzen zijn afspraken gemaakt. Boeren en natuurbeheerders maken in goed overleg met de 17 wildbeheereenheden in Groningen nadere plannen hoe zij te werk zullen gaan om gewasschade veroorzaakt door ganzen te beperken en de populaties zomerganzen in toom te houden.

Beschermde vogels

Ganzen zijn beschermde vogels. In Groningen komen zowel trekganzen als zomerganzen voor. Voor alle trekganzen, inclusief de grauwe gans en de brandgans, is een winterrustperiode afgesproken van 1 november tot 1 maart. Kolganzen krijgen een winterrustperiode die een maand langer duurt, omdat het met deze soort internationaal minder goed gaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *