Ganzenakkoord in Groningen

natuur, vogelsHet is natuurorganisaties en boeren gelukt om onder leiding van gedeputeerde Henk Staghouwer een akkoord te sluiten over ganzen. Het doel van het akkoord is om ervoor te zorgen dat de verschillende ganzenpopulaties in stand blijven, maar dat de schade die zij veroorzaken niet toeneemt. Dat gebeurt door foerageergebieden aan te wijzen en afspraken te maken wanneer en waar ganzen met rust gelaten worden of juist verstoord mogen worden. In het akkoord staan afspraken voor een periode van zes jaar. Lees verder