Sloop Esperantokruising Zuidelijke Ringweg

Vorige week maandag zijn de sloopwerkzaamheden begonnen van de ontmanteling van het Esperantoviaduct, het gedeelte waar voorheen de Zuidbaan van de zuidelijke ringweg over heen liep. Gisteren is het  gedeelte van het viaduct boven de Verlengde Lodewijkstraat gesloopt  Alleen het gedeelte ten westen van de Verlengde Willemstraat staat nog overeind. Lees verder

Gestuurde boring driehonderd meter waterleiding in verband met Ring Zuid

Vanavond, 18 juli wordt de waterleiding van 300 meter onder het spoor door getrokken in verband met de aanpak van Ring Zuid. De gebeurd middels een gestuurde boring, een klus die zo’n drie uur in beslag zal nemen. Sinds de zomer van 2015 wordt gewerkt aan het verplaatsen van kabels en leidingen in de buurt van de zuidelijke ringweg. Het gaat om vele kilometers drinkwaterleidingen, elektriciteitskabels en gas- en rioolbuizen.  Lees verder

Bouw Helperzoomtunnel van start

Wethouder De Rook verrichttte vanmiddag de starthandeling voor de bouw van de Helperzoomtunnel. De Helperzoomtunnel moet Helpman verbinden met het Europapark.

De tunnel komt er omdat de spoorwegovergang bij de Esperantostraat dicht gaat. Die overgang voldoet niet meer aan de eisen van de Nederlandse Spoorwegen. De afgelopen weken werden al 150 bomen gekapt ter voorbereiding van de bouw. Lees verder

Hoge muur door Rijksmonument Papiermolen

groningen-helpman-de papiermolen-baas hond zwemmen-3Bijna het gehele Papiermolenpark ten noordwesten van openluchtzwembad de Papiermolen, inclusief de vijver, zal sneuvelen door de uitbreiding van de Zuidelijke Ringweg, zo blijkt uit stukken die de Stichting Leefomgeving bij de gemeente heeft opgevraagd. Bovendien zal dit gebied van de Papiermolen wordt afgescheiden van de Ringweg door een 300 meter lange, 3 meter hoge muur om de ligweide, die in verkleinde vorm zal terugkeren. Lees verder

Afritten Hereweg opnemen in aanbesteding Ringweg Zuid

nederland 2014, corpus den hoorn, martiniplaza, ondertekening trace ringzuidOp 29 september jl. heeft minister Schultz het tracébesluit voor de Zuidelijke Ringweg getekend, waarmee dit besluit definitief is geworden. Helaas bevat dit plan geen op- en afritten naar de Hereweg, omdat hiervoor geen meerderheid bestond in de gemeenteraad uit angst voor vertraging van de plannen. Het CDA ziet echter mogelijkheden om op- en afritten op de Hereweg te realiseren in de aanbestedingsfase en stelt het College van B&W schriftelijke vragen. Lees verder

Melanie Schultz van Haegen tekent Tracébesluit Zuidelijke Ringweg

Vanmiddag tekende minister Melanie Schultz van Haegen in de Martiniplaza in Groningen het Tracébesluit voor de ombouw van de Zuidelijke Ringweg Groningen (N7). Een historisch moment, want hierna kunnen de werkzaamheden officieel beginnen en staat Groningen aan de vooravond van een van de allergrootste klussen op het gebied van het verbeteren van de bereikbaarheid ooit. Lees verder

Boumans verdraait werkelijkheid

steden nederland, groningen, helpmanGisteravond sprak gedeputeerde Boumans (VVD), tevens voorzitter van de stuurgroep Aanpak Ring Zuid, sussende woorden over de smalle rijstroken en het ontbreken van een vluchtstrook in de tunnel. Hij zei onder meer dat de vluchtstrook nooit in het plan heeft gezeten, en dat deze juist om veiligheidsredenen niet wordt gecreëerd. Lees verder

Geen extra afrit naar Hereweg Ring Zuid

groningen-herewegbuurt-afrit hereweg-1De nieuwe zuidelijke ringweg in de stad Groningen krijgt  geen extra afrit naar de Hereweg. Er is  geen meerderheid in de Groninger gemeenteraad  voor de  ‘Kamminga-variant’.

Arthur Kamminga bedacht een directe aansluiting tussen de Hereweg en de A28 waardoor de wegen in de omliggende wijken minder belast worden. De collegepartijen GroenLinks, D66 en VVD hadden zich al uitgesproken tegen dit plan. Lees verder

Gemeenteraad organiseert gesprek plannen Ring Zuid

groningen zuidelijke ringweg-1De besluitvorming rond het project Aanpak Ring Zuid is in een beslissende fase terecht gekomen. Eind juni stelt de Stuurgroep – bestaande uit vertegenwoordigers van Rijk, Provincie en Gemeente – een definitief advies op aan de minister voor wat betreft het tracébesluit en aan het college voor wat betreft de inrichtingsplannen en de omgevingsvergunning Helperzoomtunnel. Het college van B&W heeft onlangs een brief aan de gemeenteraad gestuurd over de stand van zaken en de richting waarin nu wordt gedacht. Lees verder

Helperzoomtunnel ter hoogte van Helper Brink

groningen-helpman-tunnengebiedEenrichtingsverkeer op de Helper Brink, 30 km/uur in bijna heel Helpman
Nieuwe tunnel tussen Helperzoom en Europapark

De nieuwe tunnel onder het spoor tussen de Helperzoom en het Europapark komt ter hoogte van de Helper Brink. Lees verder