Laatste liggers voor nieuwe Julianabrug | Mijlpaal project Ring Zuid

Vanmorgen, maandag 15 april, is begonnen met het leggen van de laatste liggers voor de nieuwe Julianabrug over het Noord-Willemskanaal In Groningen. Vanaf het terrein van roeivereniging Gyas en onder het genot van koffie en thee, waren de werkzaamheden vanaf 07.00 uur uitstekend te volgen.    Lees verder

Muntingbrug tot voorjaar 2023 afgesloten

De Muntingbrug over het Noord-Willemskanaal is vanaf vrijdag 13 mei 06.00 uur tot het voorjaar van 2023 afgesloten. De fiets- en voetgangersbrug zit vlak naast de oude Julianabrug die de komende maanden gesloopt wordt. Om dit veilig te doen, moet de Muntingbrug dicht.

Fietsers en voetgangers kunnen via de Parkbrug of via de Van Iddekingebrug het Noord-Willemskanaal oversteken. Lees verder

Deelfietsen inzet voor bereikbaarheid van Groningen

Door de ernstige verkeershinder aan de Ring Zuid zijn honderd extra deelfietsen beschikbaar gesteld. Een initiatief van het Alfa-College, AOC Terra, Hanzehogeschool, Noorderpoort, Rijksuniversiteit Groningen, Universitair Medisch Centrum Groningen, Bedrijvenvereniging West en Groningen bereikbaar.  Lees verder

Sloop Esperantokruising Zuidelijke Ringweg

Vorige week maandag zijn de sloopwerkzaamheden begonnen van de ontmanteling van het Esperantoviaduct, het gedeelte waar voorheen de Zuidbaan van de zuidelijke ringweg over heen liep. Gisteren is het  gedeelte van het viaduct boven de Verlengde Lodewijkstraat gesloopt  Alleen het gedeelte ten westen van de Verlengde Willemstraat staat nog overeind. Lees verder

Gestuurde boring driehonderd meter waterleiding in verband met Ring Zuid

Vanavond, 18 juli wordt de waterleiding van 300 meter onder het spoor door getrokken in verband met de aanpak van Ring Zuid. De gebeurd middels een gestuurde boring, een klus die zo’n drie uur in beslag zal nemen. Sinds de zomer van 2015 wordt gewerkt aan het verplaatsen van kabels en leidingen in de buurt van de zuidelijke ringweg. Het gaat om vele kilometers drinkwaterleidingen, elektriciteitskabels en gas- en rioolbuizen.  Lees verder

Bouw Helperzoomtunnel van start

Wethouder De Rook verrichttte vanmiddag de starthandeling voor de bouw van de Helperzoomtunnel. De Helperzoomtunnel moet Helpman verbinden met het Europapark.

De tunnel komt er omdat de spoorwegovergang bij de Esperantostraat dicht gaat. Die overgang voldoet niet meer aan de eisen van de Nederlandse Spoorwegen. De afgelopen weken werden al 150 bomen gekapt ter voorbereiding van de bouw. Lees verder

Hoge muur door Rijksmonument Papiermolen

groningen-helpman-de papiermolen-baas hond zwemmen-3Bijna het gehele Papiermolenpark ten noordwesten van openluchtzwembad de Papiermolen, inclusief de vijver, zal sneuvelen door de uitbreiding van de Zuidelijke Ringweg, zo blijkt uit stukken die de Stichting Leefomgeving bij de gemeente heeft opgevraagd. Bovendien zal dit gebied van de Papiermolen wordt afgescheiden van de Ringweg door een 300 meter lange, 3 meter hoge muur om de ligweide, die in verkleinde vorm zal terugkeren. Lees verder

Afritten Hereweg opnemen in aanbesteding Ringweg Zuid

nederland 2014, corpus den hoorn, martiniplaza, ondertekening trace ringzuidOp 29 september jl. heeft minister Schultz het tracébesluit voor de Zuidelijke Ringweg getekend, waarmee dit besluit definitief is geworden. Helaas bevat dit plan geen op- en afritten naar de Hereweg, omdat hiervoor geen meerderheid bestond in de gemeenteraad uit angst voor vertraging van de plannen. Het CDA ziet echter mogelijkheden om op- en afritten op de Hereweg te realiseren in de aanbestedingsfase en stelt het College van B&W schriftelijke vragen. Lees verder

Melanie Schultz van Haegen tekent Tracébesluit Zuidelijke Ringweg

Vanmiddag tekende minister Melanie Schultz van Haegen in de Martiniplaza in Groningen het Tracébesluit voor de ombouw van de Zuidelijke Ringweg Groningen (N7). Een historisch moment, want hierna kunnen de werkzaamheden officieel beginnen en staat Groningen aan de vooravond van een van de allergrootste klussen op het gebied van het verbeteren van de bereikbaarheid ooit. Lees verder

Boumans verdraait werkelijkheid

steden nederland, groningen, helpmanGisteravond sprak gedeputeerde Boumans (VVD), tevens voorzitter van de stuurgroep Aanpak Ring Zuid, sussende woorden over de smalle rijstroken en het ontbreken van een vluchtstrook in de tunnel. Hij zei onder meer dat de vluchtstrook nooit in het plan heeft gezeten, en dat deze juist om veiligheidsredenen niet wordt gecreëerd. Lees verder