Gemeenteraad over sportaccommodaties, armoedebeleid en jongerenhuisvesting Zonnelaan

groningen-centrum-stadhuis-raadszaal-7432De raad vergadert woensdag 19 februari vanaf 16:30 in de nieuwe raadzaal van het Stadhuis. Via gemeente.groningen.nl/gemeenteraad is de vergadering live te volgen en zijn de volledige agenda’s en stukken te bekijken.

groniingen-centrum-grote markt-persconferentie sportaccomodaties-5Sportaccommodaties

De gemeenteraad praat woensdag over de voorstellen voor de Sporthal in het Europapark en de herinrichting van het sportpark Corpus den Hoorn. Onder gebruikers van de voorzieningen kunnen de plannen niet op onverdeelde tevredenheid rekenen. Ook verschillende raadsfracties bleven na een dubbele behandeling in de commissie Onderwijs en Welzijn zitten met vragen.

 Armoedebeleid

Het college doet de raad een voorstel voor de besteding van de extra rijksgelden van1,8 miljoen euro voor armoedebestrijding. Een van de consequenties is dat de reeds begrote 1,9 miljoen euro aan gemeentelijke middelen vrijvalt, aldus het college. Dit leverde eerder deze maand in de commissie Werk en Inkomen een kritische discussie op. Vragen naar een totaaloverzicht van alle middelen voor de minima, dreigende tekorten en een specificatie van de armoedegelden in het gemeentefonds bleven onbeantwoord. Het college beloofde hier vóór de raadsvergadering op terug te komen.

paddepoel-zonnelaan-jongerenflat-1Jongerenhuisvesting Zonnelaan

Op verzoek van enkele fracties is de voorgenomen afwijking van het bestemmingsplan Zonnelaan geagendeerd. Voor de bouw van een nieuwe flat voor jongeren aan de Zonnelaan is het college voornemens af te wijken van de in het plan opgenomen maximale bouwhoogte. Fracties hadden in de vergadering van Ruimte en Wonen onder andere vragen over het verloop van de bewonersparticipatie bij omwonenden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *