Trainingscomplex FC naar Corpus, Noorderpoort naar Europapark

hans nijland, dig istha, rob schuur

hans nijland, dig istha, rob schuur

Vanmorgen zijn de plannen door de deelnemende partijen, FC Groningen, Noorderpoort College en Gemeente Groningen, gepresenteerd over de nieuwe en het herinrichten van sportaccommodaties.

groningen-corpus den hoorn-fc groningen-1FC Groningen traint vanaf medio 2015 op het nieuwe traningscomplex Corpus den Hoorn. Dit complex wordt vanafhet voorjaar 2014 door de gemeente, in samenwerking met FC Groningen, heringericht met nieuwe velden en voorzieningen. Hierdoor kan onderwijsinstelling Noorderpoort op de huidige trainingslocatie van FC Groningen op het Europapark in de zomer van 2015 starten met de bouw van een sporthal met aanpalende sportvelden. Deze sporthal wordt eveneens samen met de gemeente Groningen ontwikkeld en geëxploiteerd. Het college van B&W heeft hiertoe besloten en stelt de raad voor hiermee in te stemmen.

In De Wijert laat de gemeente in plaats van de daar afgeschreven sporthal tevens een spelhal, bestaande uit twee gymzalen, bouwen. Met deze drie nieuwe sportaccomodaties zijn er de komende jaren voldoende voorzieningen in dit deel van de stad.

groningen-europark-sporthal groningen-europark-sporthalSporthal Europapark
De nieuwe sporthal in het Europapark zal door het Noorderpoort College en de gemeente Groningen samen gebruikt worden als sporthal, gymlokaal, dojo voor vechtsporten en danszaal. Ook komen er aanvullende onderwijsfaciliteiten. Het Noorderpoort gebruikt de hal overdag voor haar leerlingen. In de avonduren en in het weekend kunnen sportverenigingen gebruik maken van de faciliteiten. Extra sportfaciliteiten (tennis, beachvolleybal en fitness) maken onderdeel uit van de buitenruimte. Ook hier geldt dat verenigingen en de omliggende buurten hier gebruik van kunnen maken. In totaal gaat het om ontwikkeling van een gebied, achter de Mediacentrale en langs het Winschoterdiep, van ruim 1 hectare. De totale kosten voor dit complex zijn begroot op € 7,9 miljoen, waar de gemeente Groningen € 2,8 miljoen in bijdraagt. Het sportcomplex wordt omzoomd door veel nieuw parkachtig groen.

Corpus den hoorn overzichtTrainingscomplex Corpus den Hoorn
Het sportcomplex Corpus den Hoorn krijgt met de herinrichting een grootschalige upgrading. FC Groningen legt drie eigen velden aan. Deze velden zijn een moderne combinatie van natuur- en kunstgras. Voor de op het complex gevestigde verenigingen worden vier bestaande velden aangepakt. Door de aanleg van nieuwe kunstgrassportvelden en kleedkamers kan het complex intensiever worden gebruikt door de reeds aanwezige verenigingen. Tegelijkertijd geeft de tranings-aanwezigheid van alle FC Groningen-elftallen een enorme impuls aan de amateurverenigingen op het complex. De breedtesport profiteert dus extra door deze herinrichting. Een aantal bomen zal door de uitbreiding en intensivering moeten worden gekapt. De te kappen bomen worden gecompenseerd door nieuwe aanplant.

Het conflict met de voetbalvereniging Gronitas is thans nog onder de rechter.
groningen-corpus den hoorn-gronitas-1

De Wijert
De afgeschreven sporthal in De Wijert wordt vervangen door een spelhal, die bestaat uit twee te koppelen en onafhankelijk van elkaar te gebruiken gymzalen. Deze spelhal maakt onderdeel uit van de nieuw te bouwen multifunctionele accommodatie De Wijert. De spelhal zal overdag door het basisonderwijs worden gebruikt. ’s Avonds kunnen recreanten en verenigingen er sporten. Handballers, hockeyers en zaalvoetballers, die meer ruimte nodig hebben, kunnen in de nieuwe opzet gebruik maken van de sporthal op het Europapark. Voor de bouw van de spelhal is € 2 miljoen gereserveerd.

groniingen-centrum-grote markt-persconferentie sportaccomodaties-10Wethouder Sport Dig Istha: ‘Met de renovatie van sportcentrum Kardinge is dit de grootste investering in de stad op sportgebied. Door al deze investeringen ontstaat de komende jaren extra ruimte voor Stadjers om optimaal te sporten en te bewegen. Daarbij sluiten deze plannen goed aan bij de beleidsvoornemens om Groningen zo sportief mogelijk in te richten.’

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *