Gemeenteraad organiseert gesprek plannen Ring Zuid

groningen zuidelijke ringweg-1De besluitvorming rond het project Aanpak Ring Zuid is in een beslissende fase terecht gekomen. Eind juni stelt de Stuurgroep – bestaande uit vertegenwoordigers van Rijk, Provincie en Gemeente – een definitief advies op aan de minister voor wat betreft het tracébesluit en aan het college voor wat betreft de inrichtingsplannen en de omgevingsvergunning Helperzoomtunnel. Het college van B&W heeft onlangs een brief aan de gemeenteraad gestuurd over de stand van zaken en de richting waarin nu wordt gedacht.

Op 11 juni vergadert de raadscommissie Beheer en Verkeer over deze brief, en daarna op 25 juni de hele raad. Dit is de laatste gelegenheid voor de raad om nog zaken mee te geven aan het college richting stuurgroep.

Bij omwonenden en andere betrokkenen leven veel bezwaren en de raad ontvangt van verschillende kanten verschillende informatie. Daarom heeft de raad besloten een gesprek te organiseren tussen het projectbureau Aanpak Ring Zuid en het platform Groningen Verdient Beter. Bij dit laatste platform zijn de zuidelijke wijken van Groningen, alsmede de stichting Leefomgeving en de initiatiefgroep ‘Winschoterdaip open’ betrokken. Zo kunnen beide ‘partijen’ direct ten overstaan van de raad op elkaars informatie en visie reageren, en ingaan op vragen vanuit de raad.

Het gesprek vindt plaats op donderdag 5 juni a.s. om 19.30 uur in de Nieuwe Raadzaal op het Stadhuis, en wordt ook uitgezonden via http://gemeente.groningen.nl/gemeenteraad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *