Raadscommissie over veiligheid, omgevingsvergunning en kunstgras

groningen-centrum-stadhuis-raadszaal-7432Vandaag, woensdag 4 juni staan er drie raadscommissievergaderingen op het programma. Om 13.00 uur vergadert de raadscommissie Financiën & Veiligheid met op de agenda onder andere een nota over het veiligheidsbeeld. Om 16.30 uur vergadert de raadscommissie Ruimte & Wonen over de omgevingsvergunning voor enkele panden aan de Oosterhamrikkade. Om 20.00 uur is de vergadering van de raadscommissie Onderwijs & Welzijn met o.a. het raadsvoorstel voor de aanleg van een pupillenkunstgrasveld op sportcomplex Stadspark. Via gemeente.groningen.nl/gemeenteraad is de vergadering live te volgen en zijn de volledige agenda’s en vergaderstukken in te zien.

Veiligheidsbeeld, toezicht en handhaving
Met het veiligheidsbeeld biedt het college aan de raad een beeld aan van de veiligheidssituatie in de stad. In de commissievergadering wordt dit beeld besproken en kunnen de raadsfracties input geven voor het later dit jaar vast te stellen jaarplan veiligheid 2015 en voor de meerjarige Kadernota integrale veiligheid. Ook het uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving van de afdeling Stadstoezicht van de gemeente staat op de agenda. Verder komt het vierjaarlijks onderzoek naar de kostendekkendheid van de gemeentelijke tarieven in de commissie aan de orde.

 

Omgevingsvergunning en kamerbemiddelingsbureaus
De raadscommissie Ruimte & Wonen bespreekt de omgevingsvergunning voor de Oosterhamrikkade 5, 7 en 9. Daar vindt nieuwbouw plaats voor met name jongeren en hiervoor worden nadere regels gesteld, waarover het college de raad graag wil horen. Verder wil het college van B&W ter voorbereiding op een nieuwe verordening op kamerbemiddelingsbureaus graag horen wat de raad vindt van de voorgestelde aanpak van uitwassen die voorkomen op de particuliere kamermarkt.

Kunstgrasveld en roeifaciliteiten
’s Avonds vergadert de raadscommissie O&W over een voorstel van B&W om een pupillenkunstgrasveld aan te leggen op sportpark Stadspark, als gevolg van de komst van voetbalclub Gronitas naar dit sportpark van vv De Vogels. Op verzoek van Student & Stad wordt ook de situatie van de roeifaciliteiten in de stad besproken, mede naar aanleiding van het verdwijnen van de wedstrijdroeibaan bij Harkstede.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *