Impuls van ruim 1,2 miljoen voor armoedebestrijding

 Het college zet ruim 1,2 miljoen euro in voor een extra impuls voor armoedebestrijding in 2014. Het geld wil de gemeente vooral besteden aan projecten die minima activeren richting de arbeidsmarkt zodat zij zelf hun leven op een duurzame manier kunnen veranderen. Op deze manier wil het college iedereen de kans geven om mee te doen. Ook wordt extra geld ingezet om te voorkomen dat kinderen opgroeien in armoede. Het extra geld levert een bijdrage aan de structurele armoedebestrijding in Groningen.

Bij de besteding is specifieke aandacht voor de aansluiting tussen de beleidsterreinen armoedebestrijding, maatschappelijke participatie en werk en jeugd en gezondheid. Daarnaast is er ook extra aandacht voor de groeiende groep zelfstandigen die in armoede leeft en voor de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Dit omdat het hebben van werk volgens de gemeente nog altijd de beste oplossing is om uit de armoede te komen.

Focus op onderwijs
Naast een vernieuwende aanpak op het gebied van schuldenpreventie bij jongeren via serious gaming, stelt het college extra geld beschikbaar om scholen en hun leerlingen die opgroeien in armoede beter te ondersteunen. Hierdoor kan de focus van deze kinderen weer op het onderwijs komen te liggen.

Speciaal voor kinderen
Steeds meer mensen in Groningen leven in armoede. Vooral kinderen hebben het moeilijk. Eén op de vijf kinderen in Groningen groeit op in armoede. Daarom worden bestaande regelingen en kortingen in het Kindpakket voortgezet en waar mogelijk uitgebreid. Speciale aandacht is er voor gezondheidsbevordering van kinderen. Bijvoorbeeld door het opzetten van (gezonde) schoollunches.

Uitbreiding webshop Stadjerspas
Ten slotte wordt ook het budget voor de webshop Stadjerpas uitgebreid. Hiermee kan aan de toegenomen vraag worden voldaan en kunnen enkele kortingen op het gebied van zwemmen als nog worden opgenomen in het aanbod van 2014.

2,5 miljoen voor armoedebestrijding
Het extra bedrag van 1,235 miljoen komt bovenop de € 600.000 die de gemeente al eerder besteed  had aan het armoedebeleid en wordt gefinancierd uit het geld dat staatssecretaris Klijnsma hiervoor beschikbaar heeft gesteld. Hiermee geeft het college invulling aan de motie van de raad om te komen met extra voorstellen voor de besteding van deze extra rijksgelden. Over de resultaten van de intensivering van het armoedebeleid rapporteert het college in de armoedemonitor 2014 die in het voorjaar van 2015 verschijnt.     

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *