Commissies raad Groningen over bezuinigingen opvang en Hoofdstation

Impressie van hoe de voetgangerstunnel op het Hoofdstation er mogelijk uit komt te zien, kijkend richting de zuidentree.

Impressie van hoe de voetgangerstunnel op het Hoofdstation er mogelijk uit komt te zien, kijkend richting de zuidentree.

De bezuinigingen bij opvangstichting Het Kopland en de plannen voor het Hoofdstation staan op de agenda van commissievergaderingen van de Groningse gemeenteraad op woensdag 4 februari. Het Kopland komt aan de orde bij de commissie Onderwijs en Welzijn om 16.30 uur. De raadscommissie Ruimte en Wonen debatteert vanaf 20.00 uur over onder meer het Hoofdstation en de woonschepenhaven.
De commissievergaderingen zijn in de oude raadzaal van het stadhuis en zijn openbaar. Deze vergaderingen zijn ook online live te volgen via de website van de gemeenteraad: groningen.nl/gemeenteraad.

Op verzoek van de SP staan de bezuinigingen bij Het Kopland op de agenda. Deze stichting vangt in Groningen jongeren en dak- en thuislozen op. Het Kopland zegt in samenspraak met de gemeente Groningen een aantal keuzes te hebben gemaakt. “Inhoudelijk betekent dit dat we door de hulpverlening te intensiveren zullen trachten de behoefte aan het aantal noodbedden te verminderen.” Het Kopland wil opvangvoorzieningen samenvoegen en proberen door een snellere doorstroming een gelijk aantal cliënten te helpen.

Onontkoombaar
De SP maakt zich zorgen over de plannen en wil weten wat de rest van de gemeenteraad ervan vindt. “De opvangvoorzieningen voor daklozen zijn van jaar tot jaar vrijwel volledig bezet. Het aantal daklozen daalt niet. Daarom is het niet acceptabel dat de opvangcapaciteit voor deze groep meer dan wordt gehalveerd”, aldus de SP. “De bezuinigingen vallen ons zwaar omdat dit leidt tot keuzes terwijl er genoeg werk is”, laat Het Kopland-directeur Alice Vellinga de Groningse raadsleden weten. “De keuzes zijn onontkoombaar gebleken voor ons.”

’s Avonds debatteert de commissie Ruimte en Wonen over de plannen voor het Hoofdstation. Op de agenda staan de uitwerkingen van de plannen in een Ruimtelijk Functioneel Ontwerp en het zogeheten Ambitiedocument ‘Mooi’ waarin de mogelijkheden in impressies en referentiebeelden zijn gevat. Ook praat de commissie over het raadsvoorstel voor een fietstunnel en een ondergrondse fietsenstalling. Kosten: ruim 275 miljoen euro. In de plannen is rekening gehouden met een mogelijke verhuizing van het busstation naar de zuidkant van het station.

Burgerparticipatie
De commissie buigt zich ook over een intentieovereenkomst over de voortzetting van de samenwerking tussen de gemeente en de vijf Groningse woningcorporaties. De intentieovereenkomst dient als “opmaat” voor nieuwe afspraken tussen gemeente en corporaties. In de overeenkomst, die nog moet worden ondertekend, beloven de betrokken partijen op te zoek te gaan naar “nieuwe coalities, allemaal in het belang van een leefbare stad waar het prettig wonen is”. Ook op de agenda van de commissie Ruimte en Wonen: de antwoorden van het college van B&W op vragen van de Partij voor de Dieren over de revitalisering van de woonschepenhaven. Dan gaat het onder meer om renovatie van steigers en baggerwerkzaamheden. De Partij voor de Dieren wil onder meer van de andere partijen in de raad horen wat zij van de burgerparticipatie en de gemeentelijke communicatie vinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *