Gepeperde rekening zoutwinning voor college Gedeputeerde Staten Groningen

De Partij voor de Dieren en de SP hadden de handen ineen geslagen om vanmorgen actie te voeren tegen zoutwinning en de negatieve gevolgen en kosten van jarenlang zoutwinning en gestapelde mijnbouw. 

Bij de ludieke activiteit ‘How low can you go?’, met een limbo danseres, konden Gedeputeerden en Statenleden aan den lijve de bodemdaling door zoutwinning ondervinden. Inwoners van het zoutwinningsgebied willen dat het College van Gedeputeerde Staten hun veiligheid centraal stelt en zich steviger verzet tegen deze vorm van mijnbouw.

De twee partijen constateren dat zoutwinning en gestapelde mijnbouw, in tegenstelling tot de gaswinning, niet goed genoeg op het netvlies van het College staan. Zij hebben het onderwerp voor een debat in de Statenvergadering geagendeerd.

SP fractievoorzitter Agnes Bakker: “Al jarenlang strijden gedupeerde inwoners van onze provincie voor hun rechten, waarbij ze niet worden gehoord. Zo wordt in Veendam een bodemdaling verwacht van tot wel 1.20 meter! Incidenten worden niet serieus genomen, zoals lekkages van diesel en trillingen in zoutcavernes. Schade verhalen is zeer moeilijk. Net als bij de gaswinning hebben omwonenden ook hier scheuren in hun huizen en in hun ziel.”

PvdD fractievoorzitter Ankie Voerman: “Is het wellicht eigenbelang dat de provincie de zoutwinning in stand houdt? Zoutwinning lijkt immers een heilig huisje te zijn, waarbij financieel gewin belangrijker lijkt dan veiligheid en welbevinden van inwoners! Wanneer kiest het college van Gedeputeerde Staten van Groningen er eindelijk voor de belangen van mensen? Heeft de provincie niet genoeg geleerd van alle problematiek rondom de gaswinning?!”

De rekening werd in ontvangst genomen door Melissa van Hoorn (GroenLinks).

 

Foto’s: Jan Hendrik van der Veen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *