Grand Theatre krijgt geen extra financiële steun gemeente Groningen

groningen-centrum-grote markt-grand theatre-1Het Grand Theatre krijgt geen extra financiële steun van de gemeente Groningen. De Raad van Toezicht van het theater had hiervoor een verzoek ingediend. Dit verzoek is door het college van B&W afgewezen. Het college heeft onvoldoende vertrouwen dat extra geld leidt tot een goed toekomstperspectief voor het Grand Theatre.

Het Grand Theatre zit in financiële problemen. In de afgelopen weken is gebleken dat het financiële tekort dusdanig groot is dat faillissement dreigt. “Voorop staat dat we als college de functies van het Grand Theatre voor de culturele infrastructuur van de Stad van grote betekenis vinden, met name op het gebied van talentontwikkeling, productie en programmering”, licht wethouder Paul de Rook toe.

Risico’s te groot
“Maar we vinden de financiële risico’s te groot om in te gaan op het verzoek van de Raad van Toezicht van het Grand Theatre. In de eerste plaats valt moeilijk in te schatten of het gevraagde bedrag voldoende is, maar er is ook geen reorganisatieplan en er ligt nog geen jaarrekening met de goedkeuring van een accountant. Nieuwe tekorten kunnen dus niet worden uitgesloten en met culturele partners zijn er geen afspraken over een eventuele doorstart.”

Onvoldoende vertrouwen
“Dat biedt ons al met al onvoldoende vertrouwen dat de gevraagde bijdrage leidt tot een goed toekomstperspectief”, aldus wethouder De Rook. “Daarom hebben we besloten om het verzoek af te wijzen.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.