GroenLinks strijdt voor behoud vogelleefgebied suikerunieterrein

suikerunieZorgen over vloeivelden suikerunieterrein
De gemeente zal iets moeten ondernemen om de unieke natuurwaarden op de vloeivelden van het suikerunieterrein te beschermen. Dat vindt de GroenLinks-fractie in de stad Groningen.

Het enorme omliggende terrein van de SuikerUnie is een belangrijk natuurgebied geworden met een uniek ecosysteem. Dit is het gevolg van de wijze waarop de SuikerUnie er gebruik van maakte voor de suikerproductie. Met name de vloeivelden zijn nu een bijzondere habitat voor vele soorten vogels, zoals grutto’s, een grote kolonie kokmeeuwen, de vrij zeldzame geoorde fuut en voor allerlei soorten eenden: wilde eenden, tafeleenden, krakeenden en slobeenden.

Verslechteringen voor watervogels
Sinds de stillegging van de suikerfabriek in 2009 is er veel veranderd op het terrein. De randen van de vloeivelden beginnen al flink dicht te groeien met wilgjes en elzen en ook de watervlaktes groeien langzaam vol met waterplanten. De slibvelden zijn zelfs al helemaal dichtgegroeid. Daarnaast is er geen toevoer meer van voedselrijk water en is de waterstand niet meer aan grote verandering onderhevig. Allemaal verslechteringen voor de watervogels die zich in het gebied ophouden.
“Te weinig natuurbeheer”
“Omdat al vier jaar onduidelijk is wat er met het terrein gaat gebeuren, is er in de vloeivelden te weinig aan natuurbeheer gedaan,” zegt raadslid Benni Leemhuis. “En dat in een gebied waar ook zeldzame vogels hun leefgebied hebben en dat onderdeel is van de stedelijke ecologische structuur.”

Vragen
GroenLinks vraagt het college van B&W in schriftelijke vragen wat het gaat doen om de natuurwaarden te beschermen en om mogelijkheden te onderzoeken om het unieke ecosysteem te behouden.

Foto’s: Siebrand Wiegman/FocusGroningen

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *